Tallinna Tehnikaülikool

Need on 2019. aasta parimad tugitöötajad, kelleta ülikool poleks päris kindlasti nii funktsionaalne, nagu ta täna on. 

Virgo Vellend
multimeediaspetsialist

Virgo toetab kõiki ülikooli töötajaid ürituste korraldamisel ja on taustajõud, kes vastutab nende tehnilise toimimise eest. Nii aktustel kui ka väliüritustel annab Virgo nõu, millist multimeedialahendust kasutada, ja aitab valitud lahenduse ka tööle panna. Ta leiab alati võimaluse – isegi siis, kui esialgu tundub, et kuidagi ei saa. Ette on tulnud ka olukordi, kus mõnda väga spetsiifilist toodet pole müügil (võib-olla veel leiutatudki mitte) ja Virgo on selle käepärastest vahenditest ise ehitanud.

Kuigi teda pole võib-olla füüsiliselt näha, on ta kõikide TalTechi ürituste, seminaride, messide jne juures olemas, alati professionaalne ja koostöövalmis vastutamas tehnika toimimise eest.

Virgo on kolleeg, kelle poole pöördudes tead alati, et saad tema peale kindel olla. Ta on hulga töökaaslaste arvates Tehnikaülikooli suurepärase tugitöötaja musternäidis, kes hoolimata küllaltki noorest east on jõudnud oma valdkonnas väga kõrgele tasemele, olles säilitanud piiritu huvi uute teadmiste, tehnoloogiate ja multimeedialahenduste vastu.

Varasemad tunnustused: Üliõpilasesinduse antud pronksmärk ehk missioonimärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Liisi Ilu
IT-teaduskonna dekanaadi administratiivjuht

Liisi on välja töötanud teaduskonna administratiivse juhtimismudeli ning tegeleb teaduskonna tugipersonali juhtimise, tugiteenuste koordineerimise ja dokumentatsiooni haldamisega ettevalmistamisest kooskõlastusteni, sh teaduskonna eelarve konsolideerimise ning dekanaadi eelarve koostamise ja selle täitmise jälgimisega. Arvestades, et teaduskonnas on ligi 300 töötajat ja üle 3000 tudengi ning teaduskonna eelarve on suurusjärgus 20 mln eurot, on see äärmiselt suurt pingutust nõudev ametikoht.

Liisi on olnud esmaoluliseks taustajõuks nii struktuurireformi läbiviimise juures kui ka uue IT-teaduskonna ülesehitamisel. Tema kõige suuremaks väärtuseks on mitte ainult tööülesannete eeskujulik täitmine, vaid ka omal algatusel probleemide märkamine ja lahenduste otsimine. Ta on väga eeskujulikult sisustanud administratiivjuhi rolli teaduskonnas ning võtnud enda kanda väga erinevate ülesannete täitmise ja kitsaskohtade lahendamise. Muljetavaldav on, et lisaks jooksvatele administratiivsetele ülesannetele on ta juhtinud hulga teaduskonna tööd korraldavate regulatsioonide väljatöötamist.

Imetlusväärne on ka Liisi võime kõiki probleeme äärmiselt rahulikult ja ilma konfliktideta lahendada. Ta suudab hoomata suurt pilti ja proovib kaasa aidata protsesside pidevasse parandamisse. Tema „no-nonsense“ lähenemine on tänapäevase kiire elutempo juures äärmiselt konstruktiivne.

Aime Piht
Inseneriteaduskonna dekanaadi juhataja

Aime alustas ülikoolis töötamist juba üliõpilasena. Ta on töötanud ülikooli matemaatika kateedris, üldteoreetilise teaduskonna dekanaadis, ÕTO laboris insenerina, teabetalituse juhatajana, üliõpilaste talituse juhatajana ja registrite talituse juhatajana, olnud aastaid ÕIS-i arendusgrupi juht ja vastuvõtukomisjonide liige, samuti oli ta Tallinna Kolledži ja IT Kolledži ümberstruktureerimise töögrupi liige ning Tartu Kolledži analüüsi rakkerühma liige.

Struktuurireformi ajal alustas ta tööd dekanaadi juhatajana, korraldades ülikooli kõige suurema teaduskonna dekanaadi tööd, mille koosseisu kuuluvad lisaks viiele instituudile kolledžid Virumaal ja Tartus. Teaduskonnas on täna avatud vastuvõtt 33 õppeprogrammile, käigus on 53 õppeprogrammi ja õpib 3300 üliõpilast. Selle keerulise ülesandega on Aime Piht saanud suurepäraselt hakkama: iseneriteaduskonna dekanaat töötab laitmatult nagu Šveitsi kell. Inseneriteaduskonna tudengid hindavad väga kõrgelt teaduskonna kõrgel tasemel õppenõustamist ja töökorraldust (aastatel 2016–2018 hinnang ÕIS-is 4,59, mis on kõrgem kui ülikooli keskmine).

Ilmselt tunneb Aime Piht pea kõiki ülikooli õppetegevusega seotud akadeemilisi töötajaid, kel ülikoolis tööstaaži vähemalt 3 aastat. Tema valvsad silmad ja terav mõistus tagavad turvatunde teda ümbritsevatele kolleegidele. Tema käest võib alati nõu küsida ning saada usaldusväärset faktiinfot kõikide ülikoolis toimuvate õppetegevusega seotud teemade, arvude ja protsesside kohta.

Varasemad tunnustused: Tallinna Tehnikaülikool tunnustab: 100 parimat kolleegi.

Marika Lunden
Teadusosakonna juhataja asetäitja

Kuigi Marika on teadusosakonnas tööl juba alates 2008. aastast ning seega omamoodi ajaloolise mälu ja järjepidevuse hoidja, on ta alati valmis muudatusteks ja arenguteks, võimaldades teadlastel ja ka teistel ülikooli töötajatel oma põhitööle keskenduda.

Ta on eheda hooliva kaastöötaja musternäide, kes on paljudele töötajatele teadusosakonna kontaktinimene nr 1 ning kelle vastused küsimustele on just sellised, nagu paljud ootavad: lühikesed ja konkreetsed. Ta on inimeste inimene ning seda on näha ka paljude ajutiste töötajate puhul, kes väga tihti toovad Marikale oma kodumaalt meeneid ja soovivad temaga koos pildile jääda. Väljaspool teadus- ja arendustegevuse rahastuse ja projektide läbiviimise teemasid saab temalt häid teatri-, filmi-, näituste ja muid kultuurisoovitusi.

Varasemad tunnustused: Tallinna Tehnikaülikool tunnustab: 100 parimat kolleegi.

Keiu Org
Vastuvõtuturunduse koordinaator

Keiu sõidab igal õppeaastal maha üle 10 000 km, et jõuda 160 üldhariduskooli ja 6500 gümnaasiumiõpilase peadesse ja südametesse ning istutada sinna mõte tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli. Üldhariduskoolides käimise kõrval panustab ta ülikooli tutvustamisse infotundides ja üritustel, kus innustab parimaid õpilasi astuma Tehnikaülikooli erialadele. Tal on hea koostöö teaduskondade ja programmijuhtidega, kelle huve ja vajadusi ta oma tegevustes igati arvestab. Keiu eestvedamisel on juurutatud või muudetud mitmeid kooliõpilastele suunatud tegevusi, mis aitavad ülikoolil edukalt olla nähtaval juba gümnaasiumiõpilaste jaoks.

Aktiivse ja kohusetundliku töötajana mõtleb ta igal ajal kaasa ja püüab leida parimaid võimalikke viise seatud eesmärkide saavutamiseks. Õppeosakonna kolleegid on tema kohta öelnud, et tegemist on otsekui osakonna särava tähega, kes paistab silma oma positiivsuse, meeldiva suhtumise, asjalikkuse ja põhjalikkusega. Julgelt võib väita, et ta on leidnud õppeosakonnas (ja ka ülikoolis) endale 100% õige positsiooni – Keiu sobib imeliselt koolinoortega tegelema. Lisaks sellele, et ta on enda tööülesannete osas väga järjepidev ja eeskujulik, muudab Keiu oma hea huumorisoonega meeldejäävaks ka kolleegide tööpäevad. ■

Laeb infot...