Tallinna Tehnikaülikool

Ülikooli 103. aastapäeva akadeemilisel aktusel 17. septembril võeti kasutusele uus, järjekorras juba kolmas Tallinna Tehnikaülikooli auraamat. Ülikooli auraamatute traditsioon ulatub pea poole sajandi taha TPI aega.

Sten Kalder| Fotod: TalTech

Ülikooli kolm auraamatut

Raamatu kinkisid Tallinna Polütehnilisele Instituudile üheskoos 304 vilistlast, kes kirjutasid alla ka pühendusele:

Esimese auraamatu pühendus vilistlastelt

Kõigepealt kanti auraamatusse 1977. aasta parimad lõpetajad ja esimesena oli au oma nimi raamatusse jäädvustada elektroenergeetikateaduskonna kiitusega lõpetajal Ivo Varuskil. Kuni 1986. aastani kanti auraamatusse ainult parimate lõpetajate nimed, hiljem hakati seal jäädvustama ka teisi ajaloolisi sündmusi ja ülikooli antavaid tunnustusi. Esimene auraamat oli kasutusel 34 aastat, viimasena oli au sinna alla kirjutada 2010. aasta suvistel cum laude lõpetajatel.

Teine auraamat sai esimese sissekande rektor professor Andres Keevalliku inauguratsioonitseremoonial. Auraamatu autoriks on nahakunstnik Tiia Eikholm ja raamatu kujundusmotiiviks on ülikooli deviis „Mante et Manu“, kaanel on kujutatud ülikooli endist logo ja Maire Morgen-Hääle skulptuuri „Üliõpilased“. Raamatu autor ise on kauni käekirjaga teinud ka kõik sissekanded. Kuivõrd ülikooli kiitusega lõpetajate arv on kasvanud ja ülikooli antavaid tunnustusi on tublisti juurde tulnud, täitus teine auraamat juba 11 aastaga; viimasena oli au sinna allkiri anda 2021. aastal emeriteerunud professoritel.

Kolmanda auraamatu võtsime kasutusele 17. septembril 2021, Tallinna Tehnikaülikooli 103. aastapäeva akadeemilisel aktusel. Selle autoriks on samuti nahakunstnik Tiia Eikholm ja raamatu kujundusmotiiviks ülikooli moto „Mente et manu“. Ülikooli eesti- ja ingliskeelne nimi on raamatule pressitud läikivas hõbefooliumtrükis ning kaanel eenduvad sümboolsed tellised, millest ehitatakse ülikoolis omandatud teadmiste ja praktiliste oskuste alusel majanduse ja teaduse vundament. Telliskivid on ühtlasi väga iseloomulikuks elemendiks meie linnaku sise- ja välisilmes.

1977–1986

jäädvustati ainult parimate lõpetajate nimed

Esmakordselt jäädvustati alates:

1986

ülikooli audoktorid

1989

rektori ametiraha üleandmine

1989

Suure teenetemedali „Mente et Manu“ kavaler

1990

dekaanide ametiraha üleandmine

1996

aasta vilistlane

1997

Väikese teenetemedali „Mente et Manu“ kavalerid

1997

ülikooli ausponsor

1998

emeriteeruvate professorite nimed

1998

endistele rektoritele büstide avamine Akadeemikute alleel

2004

Eesti Inseneripedagoogika keskusele akrediteerimistunnistuse üleandmine

2004

inseneripedagoogilise kvalifikatsiooni omistamine

2004

õppehoone avamine

2007

auraamatus jäädvustati ülikooli 50 000. lõpetaja

2010

aasta teadlane, noorteadlane ja õppejõud

2010

aasta tudengitegu, kultuuritegu ja sporditegu

2011

ülikooli akadeemilise kohtu liikmete ametivanne

2012

ülikooli auliikme auaadressi üleandmine

2014

ametist lahkuva dekaani tänamine

2015

aasta teadusartiklite autorid

2016

ametist lahkunud rektori tänamine

2017

aasta rakendusliku teadustöö autorid

2017

aasta tudeng

2018

aasta arendustöö autorid

2018

aasta tugitöötajad

2019

aasta programmijuhid

2020

spordivaldkonna eritunnustuse saaja

Laeb infot...