Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli stiiliraamat, mis sai uue näo lühinime TalTech kasutuselevõtuga, saab lähimatel kuudel täiendust. Seda tingivad nii raamatu igapäevaste aktiivsete kasutajate kui ka kogu ülikoolipere tähelepanekud ja soovid.

Uuenev stiiliraamat

Uue visuaalse identiteedi ning lühinime TalTech kasutuselevõtust on peagi möödas kolm aastat, mis on just paras aeg teha kasutamise käigus kogutud ettepanekute põhjal vajalikke täiendusi. 26. augustil ülikooli töötajatele edastatud pöördumine, millele on alla kirjutanud endine rektor ja emeriitprofessor Olav Aarna, emeriitrektor Andres Keevallik ja emeriitprofessor Mart Min, ning mis väljendab muret TalTechi laialdase kasutamise suhtes, on selles diskussioonis samuti oluline sisend. 

Ülikooli stiiliraamatu kinnitab rektor. Rektor Tiit Land soovib oma otsuse teha konstruktiivse arutelu järel, mistõttu algatataksegi septembris avalik mõttevahetus, mis lõpeb stiiliraamatu täienduste ja muudatuste avaliku esitlemise ning raamatu kinnitamisega

Töö stiiliraamatu teemal on kestnud aga juba mõnda aega. Üks sihte, millesse peamiselt panustatakse ning mille tulemusi on juba näha ülikooli kampuses, on Tallinna Tehnikaülikooli eestikeelse täisnime rõhutamine. Täisnime Tallinna Tehnikaülikool on toodud rohkem nähtavale nii ülikooli fassaadpindadel kui ka erinevatel püsikandjatel, sh ülikooli veebilehel ning peagi ka ülikooli hoonete ees oleval mastilipul. TalTech puhul on aga oluline järjepidevalt teavitada, et tegemist on Eesti pealinnas Tallinnas asuva tehnikaülikooli lühinime ja brändiga.

Teine siht, mida igapäevases kommunikatsioonis järgida võetakse, on ülikooli värvipaleti senisest mitmekesisem rakendamine – kõrvuti kirsipunase ja terashalliga on stiiliraamatus ju rohkelt värve. Tausta- ja aktsentvärvide julgem kombineerimine on plaanis nii välisveebis kui ka igapäevases kommunikatsioonis. Võimendunud on muuhulgas vajadus eristuvalt markeerida rohepöörde teemat.

Värskendamisele läheb ülikooli siseviitade süsteem, kus on olulist sisendit andnud ülikooli nägemisvaegusega külastajad. Ka siin on kavas rohkem esile tuua ülikooli täispikka nime ning ühtlustada tulevikus nii sise- kui välisviitade süsteem.

Septembrikuus on ülikooli suure ja eripalgelise liikmeskonna erinevatel huvirühmadel võimalus stiiliraamatu teemal oma soove väljendada ja vajadusi sõnastada. Arutelu tulemustest lähtuvalt tehakse vajalikke täiendusi ning kinnitatakse stiiliraamatu uus versioon.

Täpsem info sisendi ja tagasiside koondamise teemal avaldatakse ülikooli järgmistes uudiskirjades. Ootame kõiki arutelus aktiivselt osalema!

Laeb infot...