Tallinna Tehnikaülikool

Laura Mere ja Inger Pürjema

Igal aastal küsib ülikool oma lõpetajatelt tagasisidet. Ikka selleks, et pakkuda kvaliteetset, kasulikku ja tööturu vajadustega kooskõlas olevat haridust. Saadud tagasisidet analüüsivad õppeosakonna ja teaduskonna spetsialistid, õppeprodekaanid, programmijuhid jpt ning selle alusel pannakse kokku järgmise aasta tegevuskava õppeprogrammi edasiarendamiseks. Selleks, et tulevased lõpetajad oleksid rahulolevamad.

Meie lõpetajad toovad aga välja mitte ainult nurinakohad, vaid ka palju positiivset, eestlaslikult tagasihoidlikult ei kiputa sellel aga pikalt peatuma. See viga saab nüüd kohe parandatud, kuna eelmise aasta lõpetanutel oli võimalus tuua välja silmapaistvaimad õppejõud.

Kokku nimetati ligi 200 õppejõudu, mis ütleb, et ülikool võib oma akadeemiliste töötajate üle uhke olla. Värsked vilistlased tõid lemmikõppejõudude juures välja eri omadusi ja igas teaduskonnas kerkis esile eriti hinnatud õppejõude, keda korduvalt nimetati. Nemad on toodud välja ka selle kirjatüki näidetena.

Mida siis vilistlased enim esile tõid ja kuidas oma lemmik­õppejõude iseloomustasid? Ümberjutustamise asemel anname sõna (anonüümselt) lõpetajaile endile.

Kõrgelt hinnatud õppejõud tunneb väga hästi oma valdkonda ja on oma eriala tõeline spetsialist, kuid selle kõrval on väga oluline ka oskus oma teadmisi ja aine sisu edasi anda, tehes seda kooskõlas muutuva ajaga.

„Oma ala professionaal, kes oskab ainet huvitavalt ja praktiliste näidetega sidudes edasi anda. Teda iseloomustab erialane asjatundlikkus, auditooriumi tunnetus, kontaktivõimekus ja sisukus, tänu millele üliõpilased saavad õpitut reaalses tööelus rakendada.“ (Kristian Allikmaa, IT teaduskond)

„Teda reaalselt huvitab õpetamine, tema loengud on põnevad, sisaldavad palju näiteid ja olukordi reaalsest elust. Ta on jaganud enam teadmisi, selgitanud tähtsamaid ja olulisemaid asju rohkem või täpsemalt, kui ette nähtud. Väga pühendunud oma ala spetsialist.“ (Toivo Tähemaa, inseneriteaduskond)

„Väga laia teadmistepagasi ja silmaringiga õppejõud, kes toetab üliõpilasi, on abivalmis ja kelle tunnid on sisukad.“ (Tõnis Hunt, Eesti Mereakadeemia)

„Erakordselt hea õppejõud! Aktiivne, hea huumorisoonega ja on näha, et huvitub, et õpilased tema tunnis targemaks saaks. Õpetamismeetodid on kaasahaaravad ja huvitavad, lisaks valdab ta oma ainet hästi ning annab seda väga selgelt ja arusaadavalt edasi.“ (Leo Teder, inseneriteaduskond)

„Põhjalik, avatud, abivalmis ja aktiivne. Annab endast alati 110%, tunneb oma valdkonda põhjalikult, suudab muutustega kaasas püsida ning kasutab huumorit tabavalt, et üliõpilaste huvi aine vastu hoida. Eeskujulik õppejõud, kellelt paljudel teistel oleks mõndagi õppida!“ (Ago Luberg, IT teaduskond)

„Tõeline entusiast, oma eriala spetsialist. Tema õpetamisstiil on paeluv, samuti arvestab ta kursuse eripäradega. Suhtumine on tõsine, lugupidav ja hooliv ning ta väärtustab üliõpilaste aega. Eeskujuks teistele õppejõududele!“ (Kristjan Liivamägi, majandusteaduskond)

Oskus end arusaadavaks teha tähendab ka, et üliõpilasel on loengus huvitav ja ta saab aru, kus mujal omandatud teadmised kasuks tulevad ning kuidas need n-ö reaalse maailmaga seotud on.

„Väga motiveeritud ja tahab õpe­tada. Panustab ainekava kaasajastamisele, juhindub oma materjalides toiduainetööstustes toimuvast, kõrvutab teooria reaalse eluga ja annab piisavalt praktilist väljundit.“ (Loreida Timberg, loodusteaduskond)

„Asjalik ja tore, parasjagu huumorit. Tema loengud on alati huvitavad. Kõige värvikam õppejõud, kelle puhul on tunda, et ta tõepoolest fännib oma valdkonda ning teeb tööd südamega.“ (Oliver Parts, majandusteaduskond)

„Tark mees, kes õpetab targalt! Tunneb oma teemat läbi ja lõhki, toob näiteid elust enesest. Selgitab kõike väga huvitavalt, vastab kõikidele tekkinud küsimustele ja annab väga hästi infot edasi. Hoolib üliõpilaste tulemustest ja õpetab huvitaval moel.“ (Gunnar Piho, IT teaduskond)

„Suhtub üliõpilastesse lugupidavalt ja õpetab eluliselt, annab oma ainet suurepäraselt edasi. Õppematerjalid on selged ja lihtsalt kättesaadavad, samuti värskendab oma õppematerjale vastavalt uuendustele valdkonnas. Loengute ülesehitus on huvitav.“ (Katrin Laos, loodusteaduskond)

„Avatud, abivalmis, kannatlik ja tore. Tema loengud on alati väga lõbusad, huumoriga saab väga hästi teadmisi kinnistada. Oma ala spetsialist, kes seletab aineid huvitavalt ja kelle ainetest on väga palju kasu.“ (Rene Arvola, majandusteaduskond)

Lõpetajad hindasid kõrgelt õppejõudude nõudlikkust üliõpilaste suhtes – see annab kindlust, et hea õppejõud ei ole tingimata see, kes ainest lihtsalt läbi laseb, otse vastupidi. Nõudlikkusega käsikäes, nii et üliõpilane seda tunnustavalt aktsepteeriks, käib ka inimlikkus ja see, et õppejõud samas oma õppureid toetab ja mõistab.

„Humoorikas, paindlik, sõbralik ja abivalmis. Ta on vabama suhtumisega üliõpilaste ideedesse ja suudab anda head kriitilist tagasisidet ning kasulikke nõuandeid. Alati valmis vastama küsimustele ja seletama keerulisi teemasid.“ (Martin Rebane, IT teaduskond)

„Äärmiselt pühendunud õppejõud, kes oma nõudlikkuse ja toetusega suudab igat ainet õpetada huvitavalt. Ta on abivalmis, toetav ning tema loengutes juba igav ei hakka!“ (Anna Saksa, Eesti Mereakadeemia)

„Kõige inimlikum õppejõud, kes oma aastatepikkuse kogemusega annab teadmisi väga hästi edasi, väärtustab üliõpilasi ning kiidab, kui töö on hästi tehtud. Tema ained on rasked, aga huvitavad. Ta on range, kuid samas innustav ja väga uuendusmeelne!“ (Yrjö Saarinen, Eesti Mereakadeemia)

„Toetavaim ja hoolivaim õppejõud, mõistlik, kuid samas nõudlik. Oma valdkonnast ja teemadest väga huvitatud ning seetõttu oskab teadmisi ka tudengitele edasi anda. Väga motiveerivad õppemeetodid, interaktiivsed tunnid ja talle tõesti meeldib see, mida ta teeb.“ (Tarvo Niine, majandusteaduskond)

„Teeb oma tööd südamega. Oskab ainet siduda praktikaga ning annab seda edasi huvitavalt ja väga arusaadavalt.“ (Ott Koppel, inseneriteaduskond)

„Sümpaatne, hea suhtumise, jutu ja õpetamismeetoditega. Suudab hoida loenguid huvitavana. Seletab põhjalikult ja arusaadavalt, on ise väga huvitatud oma erialast ja lisaks on ka huumorisoon olemas. Väga mõistev, seisab üliõpilaste eest ning ilma temata poleks inseneriõpe selline, nagu see olema peaks.“ (Maarjus Kirs, inseneriteaduskond)

Ülaltoodud väljavõtted lõpetajate tagasisidest näitavad ilmekalt, et sügavaima mulje jätnud õppejõududes on pisut kõike – indu oma valdkonna suhtes ja oskust motiveerida teisi, nad soovivad, et üliõpilane teema ivast aru saaks, ning on ühtaegu sõbralikud, vastutulelikud ja nõudlikud. Öeldakse, et kriitika pinnalt on hea edasi areneda ja eks see nii ongi, aga hea on ka kuulda, et oled millegagi hästi hakkama saanud. Tunnustame meiegi häid õppejõude, kellest enamikku ei mahu siin artiklis nimeliselt välja tooma.

Pöördudes tagasi artikli algusesse, hõikame välja üleskutse. Tulevane lõpetaja, kui jõuad oma stuudiumi lõppu, küsitakse sinult tagasisidet terve õpinguperioodi kohta. Ole hea ja vasta sellele küsimustikule. Sinu mõtted ja arvamused suunavad seda, kuhu õppeprogrammid ja ülikool edasi areneda võiksid, ning näitavad, missugust õppejõudu üliõpilased enim hindavad. Nii et silmad-kõrvad lahti ja kevadel vastama! ■ 

Laeb infot...