Tallinna Tehnikaülikool

Alates 14. veebruarist saavad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumilõpetajad end registreerida Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli korraldavatele tasuta e-kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

E-kursus

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on riik kordamiskursused tellinud eesmärgiga, et aidata eksamiteks valmistuda koolilõpetajatel, kelle viimased õpinguaastad on möödunud suuresti koroonaviiruse leviku mõjuväljas. „Nägime juba eelmisel kevadel, et huvi kordamiskursuste vastu on suur – siis võttis neist osa ligi 7500 õpilast,“ ütles minister Kersna. „Sel aastal oleme laiendanud õppeainete valikut. Lisaks eesti keele, kitsa ja laia matemaatika ja inglise keele kursustele saab tänavu eksamiteks ülikoolide abiga valmistuda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi keemias ja füüsikas ning põhikooli õpilased ka eesti keel teise keelena aines. Kokku oleme ülikoolidelt tellinud 11 ettevalmistavat veebikursust.”

Minister avaldas tänu ülikoolidele, kes on juba teist aastat valmis noortele appi tulema, et põhiainetes saaks olulised teemad koos üle korrata. „Õpetajate koormus on ebamäärastes pandeemiaoludes märkimisväärselt kasvanud ja seetõttu on ülikoolide abi väga vajalik,“ ütles Kersna.

TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg lisas, et Tallinna Tehnikaülikool pakub tänavu taas 12. klassi laia matemaatika ja põhikooli matemaatika kursust, millel eelmisel aastal osales kokku üle 4500 õpilase. “Lisaks korraldame ka  9. klassi lõpetajatele füüsikakursust, et õpilased saaksid korrata üle oma teadmised põhikooli füüsikas. Matemaatika ja teiste reaalainete positiivne õpitulemus on aluseks, et jätkata õpinguid ülikoolis ja olla tulevikus konkurentsivõimeline tööjõuturul,“ selgitas Tomberg.

Alates 2020. aasta kevadest on koolid pidanud oma õppetööd pidevalt ümber korraldama, arvestades koroonaviiruse levikut. Seetõttu võivad nii noortel kui ka nende vanematel tekkida kõhklused, kas kõik vajalik kooli lõpetamiseks ning edasiõppimiseks on ikka omandatud. Õpetaja tunneb oma õpilast kõige paremini ning oskab hinnata tema teadmiste taset, seetõttu soovitame esmalt konsulteerida õpetajaga, kas ja kui palju on vaja täiendavat tuge.

Veebruarist aprillini kestvad ülikoolide tasuta kursused on peamiselt mõeldud tänavustele lõpetajatele, kes soovivad saada 9 või 12 aasta jooksul omandatud teadmistele kinnitust ja korrata üle varem õpitu, et olla kindlam haridustaseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavandamisel. Samuti võivad kursustel soovi korral osaleda nooremate klasside õpilased, kes tahavad oma teadmisi täiendada. Kursustele on oodatud ka kutseõppeasutuste õpilased. E-kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ning õppematerjalid jäävad hiljem ka huvilistele kättesaadavaks.

Täpsema info kursuste toimumisaegade, registreerumise jms kohta leiab siit

Kursused on tellinud ning rahastanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Laeb infot...