Tallinna Tehnikaülikool

Maakonna kõrg- ja kutseharidusasutused ning kõik Eesti ülikoolid on valmis panustama uute õppekavade avamisse, täienduskoolituste pakkumisse ning koostöösse ettevõtetega.

VK_kolledz
Virumaa kolledžil on õiglase ülemineku fondi raames kavas lisaks olemasolevatele avada vastuvõtt ühel bakalaureuse õppekaval ning mitmel magistriõppekaval.

26. ja 27. mail kogunenud maakonna kõrg- ja kutseharidusasutuste ning kõikide Eesti ülikoolide esindajad tutvustasid haridus- ja teadusplaane õiglase ülemineku protsessis.

Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Sisekaitseakadeemia, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolide ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse esindajad tutvustasid tasemeõppe ja mikrokraadide plaane tehnikahariduse, tervishoiu, kommunikatsiooni, filmitööstuse, päästekorraldaja ja hübriidohtude valdkonnas.

Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool, kellel on olemas maakonnas kolledžid, plaanivad laiendada tasemeõppekavade valikut ning jätkata ka nende baasil mikrokraadide pakkumist. Virumaa kolledžil on õiglase ülemineku fondi raames kavas lisaks olemasolevatele avada vastuvõtt jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse bakalaureuse õppekaval ning mitmel magistriõppekaval: jätkusuutlik tööstus, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad ning meditsiinitehnika ja –füüsika. Narva kolledž on valmis laiendama vastuvõttu olemasolevatel ja avama paaril uuel õppekaval. Kõik haridusasutused on valmis pakkuma täienduskoolitust oma vastutusvaldkondades.

Teisel päeval jagasid ettevõtetega oma teadusplaane Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased. Lähiaastatel on kavas kasvatada maakonna kolledžite teadusvõimekust nii andmeteaduse, masinnägemise, tehisintellekti, jäätmete ringlusse võtmise, roheenergeetika ja tervisetehnoloogiate arendamise valdkonnas. Plaanis on luua uusi tarku töökohti ning kaasata välis- ja emaülikoolide teadlasi.  

Ettevõtete poolt jäi kõlama ootus veelgi tihedamale koostööle ülikoolidega teadus- ja arendusvaldkonnas. Nenditi, et rahvastikuprotsessid ei võimalda maakonnas enam vajalikul arvul insenere koolitada ja puudub strateegia talentide maakonnas hoidmiseks ja siia meelitamiseks.

Ülikoolides on alanud vastuvõtt mikrokraadidele, kus läbitakse koos üliõpilastega neid õppeaineid, mis on tööturul edukaks olemiseks vajalikud. See võimaldab omandada huvipakkuvas valdkonnas teadmisi kahe või kolme semestri jooksul.

Täpsem info: Mare Roosileht, direktor, TalTech Virumaa kolledž, tel 5201853

Laeb infot...