Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži ja Tallinna Ülikooli juhid rääkisid maakonna visiidil koostööst loodusteaduste õpetajate koolitamiseks Ida-Virumaal.  

VK_TLU_2022
Tallinna Ülikooli Ida-Virumaa visiidil lepiti Virumaa kolledžis kokku loodusteaduste õpetajate koolitamiseks läbi pilootprojekti.

„Oleme valmis koostööks matemaatika, füüsika ja keemia õpetajate koolitamisel,“ nentis Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht, kelle sõnul saab kolledž pakkuda nii ruume kui ka pädevaid õppejõude reaalainete õpetamiseks. Samuti on Tehnikaülikooli Eesti inseneripedagoogika keskusel pädevus õpetajate õpetamiseks Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu akrediteeritud õppekava alusel. Üldhariduskoolide õpetajate koolitamise kompetents on aga Tallinna Ülikoolil. „Soovime leida võimalusi, kuidas Ida-Virumaal õpetajahariduse edendamist toetada,“ ütles Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo

Virumaa kolledžis toimunud kohtumisel lepiti kokku, et õpetajate koolitamise ideed hakatakse rakendama esmalt läbi pilootprojekti. Idee väljaarendamiseks viiakse läbi arutelud väiksemates meeskondades. Ühtlasi olid kohtumisel kõne all ka mikrokraadide pakkumise võimalus Ida-Virumaal, et pakkuda kõrgharidust omavatele töötavatele inimestele võimalust tulevikus asuda tööle õpetajana üldharidus- või kutsekoolides. 

Ülikoolide algatust loodusteaduste õpetajate ühisel koolitamisel toetab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, kes on valmis välja selgitama vajaduse loodusteaduste õpetajate koolitamise järele ning osalema pilootkoolituse planeerimisel. „Soovime leida lahendust kurvavõitu olukorrale, kus üldhariduskoolides puuduvad üldse või õpetavad reaalaineid kvalifitseerimata aineõpetajad,“ selgitas liidu juhatuse esimees Eve East.  

Kohtla-Järvel asuvas Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis ehk omaaegses Virumaa kõrgkoolis on varem õpetatud nii põhikooli matemaatika, füüsika kui ka informaatika õpetajaid.

Laeb infot...