Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorid ja prorektorid ning Virumaa ja Narva kolledžite direktorid kohtuvad kahel päeval Ida-Virumaa omavalitsuste juhtide ning ettevõtjatega, et edaspidi võimalikult tõhusalt panustada maakonna õiglase ülemineku kavasse, millega toetatakse Euroopa rohelist kokkulepet.

rektorid kolledžis
Rektorid Virumaa Kolledžis

Esimesel päeval peeti nõu Ida-Virumaa omavalitsuste juhtidega, külastati Kohtla-Järve Gümnaasiumi ja TalTech Virumaa kolledžit, kus lisaks kuulati ära ka maakonnas tegutsevate ettevõtete, Eesti Töötukassa ja Ida- Virumaa Tööstusalade Arendus SA juhtide ootused ülikoolidele.

Viru Keemia grupi juhatuse aseesimees Meelis Eldermann väljendas lootust, et silmapaistvate õppejõudude kaasamine siinsetesse kolledžitesse tekitaks ka õppijates suuremat huvi. 150 kilomeetrit, mis lahutab Kohtla-Järvet Tallinnast, ei pidanud ta kindlasti ületamatuks probleemiks.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter väljendas rahulolu Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži senise tegevusega nii õppe- kui ka teadustöö, eriti just jäätmete pürolüüsi valdkonnas. „Ka oleme koostöös Virumaa kolledžiga lahendanud täiendõppega seotud mured,“ märkis Sutter.

Ülikooli juhtidele tegi NPM Silmet peadirektor Raivo Vasnu ettepaneku lisada ülikoolis õpetatavatele insenerierialadele ka pedagoogika moodul. „Nii saaks keemikud vajadusel ka keemiaõpetajatena töötada,“ selgitas ta. Vajadust õpetajate, eriti reaalainete pedagoogide järele rõhutasid paljud kohtumistel osalenud, sealhulgas ka omavalitsuste ja riigigümnaasiumi juhid.

Kohtumistel osalesid ka Haridus- ja teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak ning teadus- ja arendustegevuse osakonna nõunik Toomas Murulo.

Rektorid Tiit Land ja Toomas Asser olid kohtumiste esimese päevaga väga rahul nimetades päeva silmi avavaks ja vaadet avardavaks ning tõdedes, et sellised omavahelised kokkusaamised panevad aluse ka edasisele koostööle.

Kolmapäeval kohtuvad ülikoolide delegatsioonid ning Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad Ida-Virumaa õiglase ülemineku teemal Narvas.

Laeb infot...