Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilaste kaasamine kõrg- ja ülikoolide juhtimisprotsessidesse on Eestis väga laialt levinud. Isegi kõrgharidusseaduses on kirjas, et vähemalt viiendik ülikooli kõrgeima otsustuskogu liikmetest peavad olema üliõpilased. Meil, Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastel, on hea meel tõdeda, et meie ülikoolis on tudengite kaasamine aga palju laialdasem.

Tudengid ülikooli mõttetalgutel

Sten Ärm, üliõpilaskonna esimees | Fotod: Heiki Laan

Kui mind kaks aastat tagasi üliõpilaskonna juhatuse esimeheks valiti, oli mul mõttes üks väga tähtis küsimus: kas üliõpilaste kaasamine TalTechis on eesmärgistatud ja sisuline või on see pigem näiline ja pinnapealne? Avastasin kiiresti, et Tehnikaülikooli juhid ja tugistruktuurid võtavad üliõpilaste mõtteid ja arvamusi väga hea meelega kuulda. Arvukad töörühmad ja komisjonid otsivad enda ridadesse aktiivseid üliõpilasi, et üheskoos meie ülikooli paremaks muuta. Kohati on ette tulnud ka koomilisi olukordi, kus ülikool tahtis üliõpilasi kaasata, aga ei olnud piisavalt üliõpilasi, kes sooviksid arvamust avaldada.

Selleks, et üliõpilaste kaasatus oleks laialdane ja annaks võimalikult paljudele aktiivsetele tudengitele võimaluse enda mõtteid jagada, on üliõpilasesindus loonud tudengiesindajate kogukonna. Kõikidel TalTechi aktivistidel on võimalus liituda grupiga, kuhu saabuvad kõik tudengite esindamise võimalused, olgu selleks näiteks vaimse tervise töögrupiga liitumine, projekt- ja probleemõppe arendamise töörühmas tegutsemine või lausa senati liikmeks kandideerimine. Iga aktivist saab ise valida, kas ja millise teemaga ta soovib ülikoolis kaasa rääkida. Tänu sellele oleme leidnud pühendunud tudengiesindajad igasse teemasse, kuhu üliõpilasi on kaasatud.

Väga hea näide üliõpilaste sisulisest ja edukast kaasamisest on 8. aprillil toimunud ülikooli mõttetalgud. Laual olnud seitsmest teemast said tudengiesindajad enda valitud viies teemas ise sõna võtta ning neile anti sama palju aega oma mõtete esitamiseks kui ülikooli töötajatele. Tudengite jaoks põletavad teemad olid õpingute katkestamise vähendamine, üliõpilaskeskse õppetöö tagamine, rahvusvahelise mobiilsuse suurendamine, rohepööre õppetegevuses ning ülikoolilinnak. Et mitte minna mõttetalgutele ainult oma arvamust avaldama, vaid tegelikult just Tehnikaülikooli üliõpilasi esindama, toimusid eelnevalt üliõpilaste endi teemapõhised ideekorjed. Tudengiesindajate kogukonna kõigil liikmetel oli võimalus tulla ideid jagama ning kõik need jõudsid mõttetalgutel ka ülikooli juhtideni.

Meil, Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastel, on väga hea meel, kui ülikool meid enda otsustesse ja arengusse kaasab. See võimaldab lauale tuua värskeid, uuenduslikke ja loomingulisi ideid, mille peale muidu ei tuldaks. Omalt poolt loodame, et sisuline ja eesmärgistatud kaasamine jätkub ka tulevikus ja vähemalt sama kvaliteetselt kui praegu.

Tudengid ülikooli mõttetalgutel

Laeb infot...