Tallinna Tehnikaülikool

Selgunud on tänavused üliõpilaste teadustööde konkursi parimad. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

Mõlemad 3600-eurosed peapreemiad pälvisid Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritööde autorid Peep Pihelo ja Tarvo Vaarmets.
 

Pihelo töö „Puitkarkass-lisasoojustuselementide niiskustehniline toimivus suurpaneelelamute tervikrenoveerimisel” tulemused on suureks abiks hooneomanikele, ehitusetevõtetele ja majatehastele. Uurimistulemuste baasil koostati projekteerimiseks vajalik andmestik, mis arvestab nii energiatarvet, lahenduste hinnatasemeid kui ka kasutatud materjalide omadusi ja keskkonnamuutujaid, et vältida hallitus- ja niiskuskahjustusi.

Vaarmetsa doktoritöö keskendub investorite käitumise uurimisele, pakkudes selleks innovaatilisi lähenemisi ja täiendades eelnevat kirjandust uute vastustega. Doktoritöö aitab paremini mõista investorite komplekssete otsusprotsesside tagamaid ning seeläbi ka finantsturgude toimimist, sealhulgas finantsvarade hindade kujunemist.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab tänas konkursil osalenud autoreid ja juhendajaid ning tunnustas neid oluliste ja põnevate teemade uurimisele pühendumise eest. „Tööd näitavad selgelt, kuidas teadus aitab meid igapäevaselt ümbritseva olemust selgitada ning pakub uudseid lahendusi. Loodan, et preemia pälvinud autoritest kujunevad teadlased, kelle töö tulemused näitavad ühiskonnale teaduse ja innovatsiooni olulisust igaühe elus,“ sõnas Aab.

Sel aastal on konkursi preemiafond 79 877,79 eurot ehk 2200 eurot rohkem kui mullu. Seda põhjusel, et eripreemiate andjad otsustasid tööde kõrge kvaliteedi tõttu anda välja rohkem preemiaid.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad läksid traditsiooniliselt lootustandvate sähvatuste eest, elegantseima üliõpilastöö eest ja ebatraditsioonilise üliõpilastöö eest. Samuti anti välja kaks Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiat. Kaks eripreemiat andis välja ka Välisministeerium välispoliitika valdkonna parimatele ja  Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus parimatele merendusteemalistele teadustöödele. Sotsiaalministeerium andis sotsiaal- ja tervisevaldkonnas välja viis ja Muinsuskaitseamet kultuuripärandi valdkonnas sel korral koguni seitse eripreemiat.

Tänavu esitati konkursile rekordiline arv ehk 584 tööd kokku 31 ülikoolist, sealhulgas 16 välisülikoolist, kus Eesti tudengid õpivad. Kokku tunnustati sel aastal 105 konkursitööd, neist rahalise preemiaga 77 tööd. See moodustab 13% kõigist laekunud töödest.

Rahalise preemia saanud töödest 33 preemiat said Tartu Ülikooli tudengid, neile järgnevad Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilaste teadustööd. Viis rahalist preemiat pälvisid välisülikoolide õppurid.

Teadusagentuur korraldab konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kõigi preemiasaajate nimekiri

Lisainfo:
Sirli Taniloo, Eesti Teadusagentuuri koordinaator, tel 526 0562, e-post sirli.taniloo@etag.ee
Hannes Palang, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi professor ja konkursi hindamiskomisjoni esimees, tel 53 401 657, e-post palang@tlu.ee

Laeb infot...