Tallinna Tehnikaülikool
TalTech Virumaa kolledž osales Marketingi Instituudi ja CVKeskuse korraldatud Unistuste Tööandja 2021 konkursil ning pälvis koolitusfirma Invicta eripreemia. 
 

Kas haridusasutus võib olla unistuste tööandja? Kuidas mõjutab juba aasta kestnud pandeemia ning raske igapäevatöö haridustöötaja elukutse mainet? Kuidas hindavad kolledžit siin töötavad inimesed ja kuidas paistab see väljapoole? Just nendele küsimustele otsis vastust Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži juhtkond osaledes esmakordselt Unistuste Tööandja 2021 konkursil. Konkursi raames viidi läbi uuring kolmel erineval tasandil: millisena näevad juhid oma organisatsiooni kui tööandjat; missugusena näevad praegused töötajad oma tööandjat ja millisena paistab asutus potentsiaalsetele töötajatele. 

Uuringus osales pea 85% kolledži töötajatest ja 90 potentsiaalset töötajat.  Kolledž oli uuringus osalejatest ainus organisatsioon, kus potentsiaalsete töötajate osakaal uuringus osalejate seas oli suurem. Uuringust selgus, et suurem osa nii kolledži töötajatest kui ka potentsiaalsetest töötajatest, pidasid oluliseks viia ellu olulist missiooni hariduses ja regiooni arengus. Akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajale inspireerib ühtne, hooliv ning multikultuurne kolledži meeskond.

“Üks ei ole meeskond. Alates kahest inimesest on grupp ja kujuneb kollektiiv. Meeskond kujuneb siis, kui on ühine eesmärk, mille nimel ka kõik meeskonnaliikmed on valmis vastutama,“ selgitas Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. Ta leiab, et moodustunud tervikpilt aitab kolledžil mõista oma tugevusi tööandja brändingus ning kuhu suunas seda arendada. "Uuringu tulemus näitas, et oleme õigel teel ning kolledži kui tööandja kommunikatsioon peab olema suunatud missiooni täitmisele. Virumaa kolledži olulisus Ida-Virumaal, kuid ka ühiskonnas laiemalt, kasvab tuntavalt õiglase ülemineku perioodil," märkis Roosileht.

11. veebruaril 2021 toimunud tööandja brändi teemalisel „Unistuste tööandja: 100 ideed“ veebikonverentsil võitis Virumaa kolledž koolitusfirma Invicta eripreemia.

Konkurssi korraldatakse alates 2013. aastast. Sel aastal osales konkursil 16 ettevõtet ja organisatsiooni. Välja anti 7 auhinda. 2021. aasta unistuste tööandja tiitli pälvis Nortal AS.

Täpsem info:

Mare Roosileht, direktor
Virumaa kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, tel 52 01 853, mare.roosileht@taltech.ee

Laeb infot...