Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli töötajad ja üliõpilased korraldavad aastas väga palju üritusi nii ülikooli territooriumil kui ka mujal, samuti rendib ülikool ürituste korralduseks pindu välja ka mitmetele rentnikele.  Ülikooli kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisele kaasaaitamiseks on Kliimanutika tuleviku keskuse poolt värskelt valminud TalTechi keskkonnasõbralike ürituste hea tava. Dokument valmis läbi laiahaardelise kaasamisprotsessi koostöös ülikooli erinevate struktuuriüksustega, kes ürituste korralduse eest peaasjalikult vastutavad. 

Hea tavaga on kaetud erinevad ürituste korraldusega seotud valdkonnad nagu kommunikatsioon, toitlustus ja veekasutus, inventar ja dekoratsioonid, jäätmekäitlus, transport ja ürituse toimumise koht, energiatõhusus, ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamine.

Tublimatel heast tavast lähtujatel, kes dokumendi lõpus olevatele kontrollküsimustele ürituse korraldamise käigus vastavad „jah“, palume ürituse mistahes infomaterjalidel kasutada ka juhendiga väljatöötatud TalTechi keskonnasõbraliku ürituse märgist.

Kliimanutika tuleviku keskus ootab kõikidelt Tehnikaülikooli ürituste korraldustega seotud isikutelt keskkonnasõbralike ürituste hea tava aktiivset rakendamist. Koos saame kujundada keskkonnasõbralikumat ja teadlikumat tulevikku ürituste maailmas!

Laeb infot...