Tallinna Tehnikaülikool

Käesoleva aasta alguses käivitus IT-teaduskonnas Eesti Teadusagentuuri 850 000 euro ulatuses toetatud viieaastane uurimisprojekt „Arukad juhtimismeetodid Tööstus 4.0 jaoks“, mis on pühendatud uue põlvkonna juhtimismeetodite väljatöötamisele, mille üks suurimaid väljakutseid on andmetel põhinev kontrollerite süntees pidevalt muutuva keskkonna jaoks.

See tähendab, et projekti tööstuslikud partnerid Elering AS, Eesti Energia, Enefit Green AS ja Valmet Automation OY saavad projekti tulemusel suurendada tootmise efektiivsust, vähendada energia tarbimist, heitkoguseid ja reostust. Teadlastele annavad olulise sisendi ka Iru Elektrijaamas kaheksa aasta jooksul kogutud tootmisandmed, mis aitavad uusi juhtimisalgoritme luua.  

Juhtimissüsteemide mõju tänapäeva tehnoloogiale on ühtaegu sügav, aga teisalt avalikkuses halvasti mõistetud tingituna asjaolust, et tegemist pole lõpptoote, vaid millegi seadmetes või protsessides peidusolevaga. Projekti juhiks on arvutisüsteemide instituudi arukate juhtimissüsteemide professor Eduard Petlenkov.   

Tema sõnul paiknevad andmetel põhinevad juhtimismeetodid juhtimisteooria, masinõpe ja andmeteaduse piiril ning avaldavad suurimat mõju inimkonna tulevikule. „Projekti raames väljatöötatud meetodid peavad tööstuses tunduvalt lihtsustama ja kiirendama kõrgtehnoloogiliste meetodite kasutusele võtmist. See võimaldab suurendada nende efektiivsust ja omandada tööstuslikel juhtimissüsteemidel teadmisi ja õppida pidevalt kasvavast andmehulgast,“ rääkis Petlenkov. Lisaks on projekti eesmärgiks targemate ja „rohelisemate“ kontrollerite loomine, mis suudavad ise õppida, kuidas säästlikumalt kasutada loodusressursse, tekitada vähem reostust ja säästa raha. 

Petlenkovi hinnangul võib julgelt öelda, et kontrolleriteta tänapäeva tehnoloogia ei toimiks. Kuna sensorid, sidetehnika ja arvutid on muutunud odavaks ja üha keerulisem tehnoloogia peab muutuvates tingimustes ning häiringute olemasolul opereerima ohutult, usaldusväärselt ja tulemuslikult, kasvab juhtimise osa tehnoloogias hüppeliselt, seletas Petlenkov. Ta märkis, et õigesti projekteeritud juhtimissüsteem võib märkimisväärselt vähendada energia ja materjalikulu, heitmeid ja reostust. Tuleviku automatiseeritud keskkondades on juhtimissüsteemidel  oluline roll ka ohutuse tagamisel. 

Projekti raames toimub tihe koostöö kahe IT-teaduskonna uurimisgrupi – arukate juhtimissüsteemide keskuse ja tarkvarateaduse instituudi mittelineaarsete juhtimissüsteemide uurimisrühma vahel. Nende ühiseks strateegiliseks eesmärgiks on IT-teaduskonnas tugeva juhtimissüsteemide kompetentsikeskuse moodustamine, kus toimub rahvusvahelisel tasemel teadustöö ja mis panustab kahte TalTechi prioriteetsesse suunda: (1) targad ja energiatõhusad valdkonnad, (2) usaldusväärsed IT lahendused. Kompetentsikeskuse ülesandeks on teha tihedat koostööd peale välismaiste partnerite ka  ülikooli teiste uurimisrühmadega ning töötada välja uusi innovatiivseid lahendusi lähtudes tööstuspartnerite vajadustest fokusseerides suurima ühiskondliku ja majandusliku mõjuga rakendusvaldkondadele. 

Laeb infot...