Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust. 

Liiv
Innar Liiv

Innar Liiv on multidistsiplinaarsete suurandmete kaasprofessor tarkvarateaduse instituudis

Palun tutvusta ennast.

Mind huvitavad andmed ja seosed, nende analüüsimine, mustrite, seaduspärasuste ja trendide leidmine ning visualiseerimine. Minu jaoks ei ole niivõrd oluline valdkond, vaid analüüsimisest saadav lisandväärtus. Olen lisaks arvutiteadlastele teinud arvestava hulga koostööd sotsiaalteadlaste, politoloogide, inseneride, logistikute, filosoofide ja õigusteadlastega.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Naljaga pooleks võiks ju öelda, et viimase 12 aasta jooksul peetud dotsendi ametikoha ingliskeelse nimetuse (associate professor) häälduse harjutamisest on palju abi ka edaspidi kaasprofessori ametikoha ingliskeelse nimetuse (associate professor) hääldamisel. Tõsisemal noodil: kogutud teadmiste ja kontaktide võrgustik annab kindlasti head eeldused vastloodud õpperaja kaasprofessori ametikoha edukal sisustamisel.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Soovin julgustada nägema suuremat väärtust õpetamises, selle otsest panust edasisel suhtlemisel avaliku ja erasektoriga ning võimet aidata eristada olulist mitteolulisest. Me ei pea tegelikult jagama inimesi rõhutatult tenuuri ja mitte-tenuuri või „õppepeetuse ja õpperaja“ professoriteks, vaid mõistma iga rolli olulisust ja otsima võimalusi koostöö abil vähema energiaga rohkem väärtust luua.

Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

Üllatas positiivselt, kui ühtse meeskonnana ülikool sellise ametikoha loomist vedas, kuigi lähtepositsioon oli väga keeruline. Negatiivselt üllatas, kuidas oli kohati isegi raske uuest positsioonist rõõmu tunda, teades, kui paljud kolleegid jäid ootama. Seda emotsiooni saab konstruktiivselt kasutada nende julgustamiseks ja toetamiseks samal teekonnal.

Laeb infot...