Tallinna Tehnikaülikool

Janek Laanearu on ehituse ja arhitektuuri instituudis vedelikudünaamika ja hüdrauliliste süsteemide tenuuriprofessor alates 1. jaanuarist

Laanearu 2
Janek Laanearu

Palun tutvusta ennast.

Minu ema ja isa olid kergetööstuse insenerid. See on suunanud mind kõrghariduse juurde. Mul on kaks last ja see on mind targemaks teinud.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Minust on saanud mõnes mõttes tehnikaalaste teadmiste hoidja, kellele meeldib koguda huvitavaid lahendusi vedelikudünaamika ülesannetele ning need siis ära vormistada õpikus ka iseendale. Olen pikalt olnud seotud ülikooli õppe- ja teadustööga. Selgeks on saanud see, et ülikoolis ilma teadustööta ei ole võimalik õpetada.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Soovin pakkuda noortele uusi võimalusi ning neile tutvustada, kuidas olemasolevaid keerulisi probleeme lihtsalt lahendada. Kui teha kõrgharidus noortele huvitavaks ja lihtsalt kättesaadavaks, siis paraneb ka nende vaimne võimekus.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Üllatusi ei ole olnud, kuid tööpäevad on pikemaks läinud.

Laeb infot...