Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust. 

Kikkas
Kaido Kikkas

Kaido Kikkas on infoühiskonna ja küberkultuuri kaasprofessor IT Kolledžis

Palun tutvusta ennast.

Olen Tehnikaülikooli kasvandik, vahepeal ringi kolanud ja nüüd juba mõnda aega tagasi. Õpetan põhilise kursusena väga laia profiiliga õppeainet, mille üheks põhieesmärgiks on inimeste suunamine omaenese peaga mõtlema ja neid mõtteid sujuvalt väljendama. IT-inimesena olen põhimõtteline „pingviin“ ehk elanud üle 20 aasta vaid Linuxi ja muu vaba tarkvara peal.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Eeskätt tollestsamast laiapõhjalisest õpetamis- ja juhendamiskogemusest, aga samuti eri paikades töötamise kogemusest.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Õpilastes püüan jätkuvalt arendada iseseisva mõtlemise ning eri tasemetel väljendumise oskust, akadeemilisest kirjutamisest kuni tehnoslängini; teadustöös uurida uusi ja põnevaid õpetamislahendusi; ülikoolis seista jätkuvalt selle eest, et õppetöö ei jääks teaduse kõrval vaeslapse rolli.

Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

Võib-olla see, kuivõrd täpselt õpperaja kaasprofessori ametinõuded minu senise profiiliga haakusid.

Laeb infot...