Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust. 

Karin Pachel uus
Karin Pachel

Karin Pachel on vee- ja keskkonnatehnika kaasprofessor ehituse ja arhitektuuri instituudis.

Palun tutvusta ennast.

Olen ehitusinsener veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal, õppisin seda meie ülikoolis, kus omandasin ka doktorikraadi. Juhin ehituse ja arhitektuuri instituudis vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma ja õpetan tulevaseid insenere ning vean ka ingliskeelset õppekava „Keskkonnatehnika ja juhtimine“.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Võtan kaasa õpetaja- ja juhikogemused ning teadmised pikaajalisest koostööst ettevõtete ja erialaliiduga. Teadustöö käigus saadav teadmiste pagas on äärmiselt oluline kompetentsuse säilimisel ja õpetamise aktuaalsena hoidmisel kiirelt muutuvas keskkonnas.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Tulenevalt arengutest veetarbimises ja suundumustest keskkonnas näen vajadust kaasajastada vee- ja keskkonnatehnika valdkonda. Muutused on kaasa toonud karmistunud seadusandluse ja standardid ning täiustatud, säästlikkusel põhinevad insener-tehnilised lahendused. Oluline on veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneride ettevalmistuses panustada senisest rohkem inseneri tööd ja otsuste tegemist toetavate mudelite integreerimisele, nende õpetamisele ja geoinfosüsteemide kasutamisele, seda lähtuvalt ettevõtete reaalsetest vajadustest. Seoses põlvkondade vahetusega uurimisrühmas on vaja suuremat rõhku panna ka järelkasvule.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Õpperaja kaasprofessoriks saamine on äärmiselt meeldiv üllatus.

Laeb infot...