Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust. 

Katrin Laos 3
Katrin Laos

Katrin Laos on toidutehnoloogia kaasprofessor keemia ja biotehnoloogia instituudis.

Palun tutvusta ennast.

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete töötlemise eriala, kaitsnud siin magistri- ja doktorikraadi ning lõpetanud ka tehnikaõpetaja eriala. Alates 2006. aastast töötan ülikoolis dotsendina, viies läbi nii õppe-, teadus- kui arendustööd. Minu peamine uurimisvaldkond on seotud toidufüüsikaga.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Doktoriõpingute raames oli mul võimalik Marie Curie stipendiaadina töötada 1,5 aastat Inglismaal Norwichis toidu-uuringute instituudis Quadram Institute. See andis mulle suurepärase kogemuse teadustöö tegemisel ning võimaluse selgeks õppida erinevaid füüsikalisi analüüsimeetodeid. Üle 10 aasta oli mul võimalus dotsendi töö kõrvalt töötada teadurina ka Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK), kus sain oma teadmisi rakendada toiduettevõtete probleemide lahendamisel.

Tänu toidutehnoloogia ja -tootearenduse magistriõppe programmijuhi tööle on mul olnud võimalus panustada ka toiduvaldkonna õppearendusse, luua võimalused kompetentseks toidutehnoloogia õppeks ning toetada üliõpilasi ja kolleege.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Soovin tagada kõrgetasemelise õppetöö toidutehnoloogia valdkonnas, parendades nii õppekava, õppemeetodeid kui ka õppetaristut ning võimaldades seega ettevõtlike ja loovate tipptasemel spetsialistide järelkasvu ühes olulisemas majandussektoris.

Samuti soovin tõsta avalikkuse teadlikkust toiduteadusest ja -innovatsioonist. Jätkame kolleegidega ettevõtetele täienduskoolituste ja gümnaasiumitele valikkursuste andmist ning osaleme Inseneriakadeemia tegevustes ja EuroTeQ-i koostöövõrgustikus. Kindlasti jätkan koostööd ettevõtetega, kaasates teadus- ja arendustöödesse ka tudengeid.

Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

Olen loodusteaduskonnast hetkel ainuke õpperaja kaasprofessor, kuigi suurepäraseid õppejõude on siin väga palju.

Laeb infot...