Tallinna Tehnikaülikool

Merit Kindsigo on Kuressaare kolledži direktor alates 14. veebruarist

Kindsigo 1
Merit Kindsigo

Palun tutvusta ennast.

Vähemalt kümnendat põlve saarlane, teisisõnu, puhta pöline. Olles suurema osa oma elust elanud metsade vahel, on side loodusega ja teadlikkus selle haprusest üsna kõrge. Seepärast pean end missioonitundega saarlaseks, kelles on nii ajaloolast, teadlast kui ka looduse hoidjat.

Milliseid kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Olen olnud riigiametnik, töötanud erasektoris ja ka väljaspool Eestit. Esiletõstmist väärivad kokkupuuted tootmise ja tööstusega, tänu millele oskan mõista ja teadvustada tootmise eripärasid ja vajadusi. Rakenduskõrghariduse pakkumisel on tootmise hingeelu ja reaalsete vajaduste mõistmine ülioluline.

Teisalt on kõik mu akadeemilised lõputööd olnud alati seotud jäätmete või taastuvenergiaga, olen kogu oma õpingute tee püüdnud leida häid ja jätkusuutlikke lahendusi tööstuste heitmetele ning analüüsinud veidi ka taastuvenergia võimalusi Saare maakonnas. Leian, et kõik eelnev on mind hästi ette valmistanud nii rohepöörde ideoloogiaga silmitsi seismiseks kui ka sellega hoogsalt kaasaminemiseks.

Mida tahad kolledži juhina korda saata?

Olen võtnud endale eesmärgiks võimalikult palju kaasa aidata stabiilselt kindla, tugeva ja iseseisva kolledži kasvamisele, mille tegevus ja eesmärgid vastavad nii TalTechi kui ka regiooni vajadustele. Oluline on hoida olemasolevaid ja luua uusi tugevaid teaduslikke uurimisrühmi, millega saame kasvatada oma kompetentsi meile aktuaalsetel teemadel. Juba mõnda aega on seistud silmitsi ülemaailmse kliima- ja energiakriisiga. Iga kriisi puhul kannatavad kõige rohkem väikesed ja mina soovin panustada justnimelt sellesse, et äärealad ja kaugemad piirkonnad võidaksid oma kolledžitest – et meist oleks ka päriselt kohalikele kasu ning seda teaduspõhise kompetentsi tasandil.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Inimeste soojus ja kaasaelamine. Kolledžis on vastuvõtt olnud ääretult soe ja abivalmis, kuid olen ka väljastpoolt maja saanud väga positiivset ja üllatuslikult tulihingelist kaasaelamist. Saarlastel on ilmselgelt kolledžit väga vaja ning neil on siiralt hea meel, et taas on näha arengut ja edasiminekut. 

Laeb infot...