Tallinna Tehnikaülikool

Tanel Tammet on tarkvarateaduse instituudis rakendusliku tehis­intellekti täisprofessor tenuuris alates 1. novembrist

Tammet 1
Tanel Tammet

Palun tutvusta ennast.

Suur uudishimu ja soov süsteeme ehitada on mind vedanud mitmele uurimissuunale ning käivitama uusi ettevõtmisi ja projekte, samas ka reaalseid asju ehitama: eksperimentaalseid, puhtpraktilisi ja organisatsioonilisi. Laiem vaade aitab eri valdkondi kokku siduda ja seeläbi uusi arusaamu ja süsteeme sünteesida; kompensatsiooniks pean aktiivselt jälgima, kuidas ja kuhu fookust ning ajaressurssi paigutada.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Arvan, et tegelikult on kõik kogemused ja teadmised olulised. Kasvõi näiteks eri koolide, töökohtade ja kolleegide taust: olen õppinud Tartu Ülikoolis ja doktoreerunud ning töötanud Chalmersi Tehnikaülikoolis / Göteborgi Ülikoolis, seejärel pikalt meie ülikoolis. Lisaks olen eri rollides teinud tööd hulgale ettevõtetele ja riigiasutustele. Olen kõigi nende kogemuste eest väga tänulik.

Mida tahad tenuuriprofessorina korda saata?

Ülikooli astudes oli minu peamine unistus ehitada tehisintellektisüsteeme. Doktorantuuris ja selle järel fokuseerusin sümbolsüsteemide, konkreetsemalt loogika kasutamisele tehisintellektis. Töö läks edukalt, valdkond tervikuna aga jõudis nn tehisintellekti talve ehk suuremaid praktilisi läbimurdeid ei toimunud. Seetõttu võtsin tähelepanu alla hajutatud infosüsteemid ja teadmiste ühisloome ning integratsiooni. Masinõppe edusammud on nüüdseks tekitanud reaalse lootuse kõik need kolm – sümbolsüsteemid, teadmiste ühisloome ja masinõpe – integreerida hübriidsüsteemideks, mille potentsiaal tegelikult kasulike tarkvarasüsteemide ehitamiseks on palju suurem kui igal üksikult. Tenuuriprofessorina ongi minu eesmärk tugeva hübriid-tehisintellektisüsteemide grupi loomine ja reaalsete tipptasemel süsteemide ehitamine. Edu korral viiks see meie ülikooli tehisintellekti valdkonnas maailmakaardile.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Pikaajalise Tehnikaülikooli professorina suuri üllatusi muidugi ei ole. Üks asi, mida selgelt tunnetan, on suuremad ootused ja suurem vastutus kolleegide ja tudengite ees, seda nii projektide käivitamise, juhendamise kui ka puhtakujulise uurimistöö osas.

Laeb infot...