Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust. 

Tähemaa
Toivo Tähemaa

Toivo Tähemaa on tootearenduse kaasprofessor mehaanika ja tööstustehnika instituudis

Palun tutvusta ennast.

Olen kolmandat põlve peretraditsioone järgiv multidistsiplinaarne tootearenduse insener. Armastan tööd noortega, kära ja müra ning mitme asjaga korraga tegelemist. Leian, et põnevaid tegevusi korraldades saad ka ise elada põneva ja tulemusliku elu.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Ei ole olemas kogemust/teadmist, millest ei oleks kasu. Esiteks toon välja pikaajalise töökogemuse kõrgtehnoloogilise kaubamärgi Canon rahvusvahelises hooldusvõrgustikus, teiseks koostööpartneritest, vilistlastest ja kolleegidest tekkinud võrgustiku, mida igal sammul väga vaja läheb.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Hästi üldiselt vastust sõnastades ütleksin, et piisab sellest, kui kõik, mida õpetan, loon ja ehitan, tulevikus võimalikult palju kasutust leiaks. Mõni projekt võib ju ka sahtlisse jääda, aga enamik võiks omada täit elujõudu.

Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

Aus vastus – mind üllatas selle positsiooni saanute kõrge keskmine vanus (50). Loodan, et kohe järgmise ringiga märgatakse rohkem ka noori.

Laeb infot...