Tallinna Tehnikaülikool

1. märtsist on Tehnikaülikoolis ka kaheksa õpperaja kaasprofessorit. Igaüks on õpetamisvaldkonna tipptegija: kõrgelt hinnatud nii üliõpilaste, kolleegide kui ka valdkonna ekspertide hulgas, oodatud esineja ja tuntud kõneisik. Nad juhendavad eeskätt I ja II astme lõputöid, aga on edukalt juhendanud vähemalt ühe doktoritöö. Esitasime neile kõigile neli küsimust.

Talpsepp 1
Tõnn Talpsepp

Tõnn Talpsepp on finantstehnoloogia kaasprofessor majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis

Palun tutvusta ennast.

Minu peamiseks uurimis- ja õpetamisvaldkonnaks on rahandus, eelkõige investeeringutega seonduv. Kuna olen tegutsenud ka IT valdkonnas, siis eelkõige kõnetab mind probleemide lahendamine, sidudes majanduse, andmeteaduse ja tehnoloogia valdkonnad.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uues ametis kasu on?

Olen ülikoolis töötanud üle 15 aasta ning selle aja jooksul kokku puutunud mitme valdkonna õppe- ja teadusteemadega. Lisaks töötanud ja koostööd teinud välisülikoolidega ning täitnud administratiivseid rolle. Usun, et kõigest sellest võiks kasu olla ka õpperaja kaasprofessorina.

Mida tahad õpperaja kaasprofessorina korda saata?

Pean kvaliteetset kõrgharidust väga oluliseks ning oma valdkonnas selle eest hoolitsemine, haridusmaastiku ja tehnoloogia arenguga kaasas käimine on kindlasti minu üheks prioriteediks. Kuna minu taust on interdistsiplinaarne, siis mõne valdkondadeülese probleemõpet hõlmava uue õppeprojekti loomine või arendamine võiks olla samuti huvitavaks väljakutseks.

Üks üllatus seoses uue positsiooniga?

Uue positsiooniga seoses oli meeldivaks üllatuseks, et kogu protsess oli organiseeritud väga sujuvaks ja peale avalduse esitamist vajas minu poolt minimaalset sekkumist.

Laeb infot...