Tallinna Tehnikaülikool

30. oktoobril alustas Tehnikaülikooli teadusosakonnas tööd projektikirjutajate tiimi juht Siim Läänelaid.

Palun tutvusta ennast.

Hariduselt professionaalne bürokraat (avalik haldus). Näen maailma rõõmsa ja alati konstruktiivse pilguga, proovides mõista kujunenud olukordi ja võimalusi edasiminekuks, arenguks. Hindan väga kõrgelt oma perekonda ja sõpru. Hea enesetunde ja mõttevärskuse hoidmiseks käin jooksmas, mängin tennist ja sõidan jalgrattaga.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Olen töötanud üle seitsme aasta Tallinna ja Tartu linnavalitsustes välissuhete ja välisprojektide valdkonnas, mis on andnud mulle väga hea arusaama avaliku sektori toimimispõhimõtetest. Seejärel töötasin enam kui seitse aastat teadus- ja arendusprojektide konsultandina regiooni juhtivas konsultatsioonibüroos Invent Baltics OÜ. Puutusin kokku rahvusvaheliste teadus-arendusprojektidega idee arendusest taotluseks kuni rahastuse, realiseerimise ja lõpparuandeni. Võttes vahele paar rahulikumat aastat, mil tõin koos heade sõpradega turule kontoritöötajale mõeldud laualambi Dragonfly, sain rikkamaks ka alustava ettevõtja ja tehnoloogilise disaintoote arenduse kogemuse võrra. Alates 2018. aastast aitasin Tartu Ülikooli grandikeskuses üles ehitada sealset teadus- ja arendusprojektide kirjutamise üksust, mis andis mulle hindamatu võimaluse näha teadusprojektide ja teaduspõhiste alustavate ettevõtete maailma seestpoolt, võrreldes minu senise välise konsultandi rolliga. Alates 2020. aasta sügisest olen Tartu Ülikooli majandusteaduste doktorant, et uurida lähemalt ettevõtlusvõimaluste tuvastamist innovatsiooni varajases faasis.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Tahan parandada ja toetada Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste võimalusi tegeleda just selle teadusega, mille nad on valinud. Saan aidata vormistada nende teadus- ja arendusideid sobivaiks rahvusvaheliste rahastusvoorude tingimustega, toetada neid partnerite leidmisel ning taotluste kirjutamisel. Olen täheldanud, et Euroopa teaduse rahastamine liigub rohkem rakendusteaduste poole, suunates finantsvahendeid teadusasutuste kõrval ettevõtetele, kes omakorda peaksid oma tooteid ja teenuseid välja arendama koos teadusasutustega. Sellest tulenevalt on Tallinna Tehnikaülikool väga hästi positsioneeritud ning teaduse ja ettevõtluse koostööprojektid on samuti üks minu töövaldkondi.

Lisaks teadusraha võimaluste realiseerimisele tuleb läbivalt panustada ka akadeemilise järelkasvu ja jätkusuutlikkuse tagamisse. Välisrahastusega projektid aitavad kaasa Eesti teaduspotentsiaali laiendamisele ning nähtavuse ja mõjususe tõstmisele.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Tehnikaülikooli avatus nii töötajate kui infrastruktuuri mõttes on olnud suurepärane kogemus, mis otse kutsub siin töötama, seejuures 24/7.

Siim Läänelaid

Laeb infot...