Tallinna Tehnikaülikool

Helen Sooväli-Sepping on rohepöörde prorektor alates 6. septembrist.

Helen Sooväli-Sepping

Palun tutvusta ennast.

Olen interdistsiplinaarse taustaga inimgeograaf. Minu teaduslik huvi on seotud kestliku elukeskkonna ja inimmõõtmelise ruumiga. Vabal ajal naudin maaelu ning väärtustan pere ja sõpradega veedetud aega.

Milliseid kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Oman head ülevaadet, kuidas ülikoolid on lõiminud jätkusuutlikku arengut, sh ringmajanduse temaatikat ülikooli tegevusvaldkondadesse ning kuidas ülikoolide koostöö ja tegevus on suunatud ühiskonna kestliku arengu panustamisse. Samuti tean, kuidas keskkonnateadlikkust tõsta kommunikatsiooni ja teaduspõhise arutelu abil nii ülikoolis kui ka ülikooli partnerite hulgas.

Mida tahad TalTechis korda saata?

Soovin, et ülikoolilinnakust saab kliimanutikas ja samal ajal ülikooliperele mõnus töökeskkond. Soovin, et kõikides õppekavades kajastub ringmajanduse ja laiemalt ka jätkusuutliku arengu komponent. Soovin algatada arutelu, kuidas ja mis teemadel koondada ringmajandusalane kompetents teadusplatvormile, eesmärgiga tihendada koostööd ülikooli sees, ning olla selle kompetentsiga partner Tallinna linnale ja riigile, samuti edendada koostööd teiste ülikoolidega.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Mind on üllatanud soe vastuvõtt ülikooliperre ning valmisolek roheteemadega tegeleda. Üllatab, kui autostunud on ülikoolilinnak!

Laeb infot...