Tallinna Tehnikaülikool

Sulev Oll    Strateegilise kommunikatsiooni juht alates 2. augustist.

Sulev Oll

Palun tutvusta ennast.

Hariduselt ajaloolane ja ajakirjanik, loomult ajakirjanik, veidi ka luuletaja, ametilt viimastel aastatel eelkõige infologistik. Meeldib küsida, aru saada, piisaval määral tõlgendada, edasi öelda. Rõõmustan, kui minult küsitakse, ja veelgi enam, kui suudan ammendavalt vastata.

Milliseid kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Minu elulookirjeldusse kuuluvad aastad kooliõpetajana, aastakümned ajakirjanikuna ja aastad Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhina. Olen harjunud teiste ees seisma ning oma mõtteid pigem selgelt ja huvitavalt sõnastama.

Mida tahad TalTechis korda saata?

Soovin, et rohelised poleks pelgalt sõnad, vaid eelkõige teod, mida nende sõnadega kaetakse. Et me mõtleksime, nagu mõtlevad alles ülikooli pürgivad noored, vaataksime alati eduka homse kõrval ka küsimärkidega kaetud ülehomsetesse ja saaksime siin teadlastelt tõsi- ehk tõendusrohelisi vastuseid.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

See üllatus on alati üks: ükskõik kui palju sa ka teed, teha on alati rohkem.

Laeb infot...