Tallinna Tehnikaülikool

Villu Vatsfeld on Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juht alates 24. oktoobrist.

Villu Vatsfeld

Palun tutvusta ennast.

Raskekujuline kolkapatrioot, kes usub, et väiksel kohal on vähemalt sama palju anda kui suurel. Usun teadmuspõhisesse ja ratsionaalsesse elukorraldusse, ehkki isiklikke otsuseid teen tihti hoopis tunnetest lähtuvalt. Tahan olla meid ümbritseva keskkonna osa nii, et annan sinna tagasi rohkem head ja väärtuslikku, kui ära võtan. 

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest keskuse juhina kasu on?

Olen rahanduse ja finantsjuhtimise taustaga (Tartu Ülikool, 1993) ja oman pikaajalist kogemust nõustamise, projektiarenduse ja -juhtimise valdkondades. Minu tööelu kõige olulisemad seosed on aga hoopis merendusvaldkonnas: töötasin 17 aastat Eesti regionaalsete sadamate haldamise ja arendamisega tegeleva ASi Saarte Liinid juhtkonnas. Mul on olnud võimalus kaasa lüüa sadama- ja meremajandusega seotud rahvusvahelistes koostööprojektides ja organisatsioonides. Pisut kaugemast minevikust leian 6-aastase töökogemuse ettevõtluse, innovatsiooni, rahanduse ja panganduse õppejõu ja lektorina, seda muuhulgas ka Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis.

Mida tahad selles ametis korda saata?

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse loomine ja senine areng tähistavad olulisi verstaposte Eesti regioonides toimuva sisulise teadus- ja arendustegevuse võimalikkuses. Kõigest kümnekonna aastaga on jõutud tasemele, kus meie erialaseid teadmisi tunnustatakse valdkondlikult ja rahvusvaheliselt. Eesti laevaehitus ja meretööstus arenevad samavõrd kiirelt ning kompetentsikeskus peab ajaga kaasa käima. Tänaseks on seniste partneritega jõutud ühisele arusaamale, et keskuse fookus peab laienema erinevatele meretehnoloogiatele.

Lisaks uutele teadmistele ja trendidele laevanduses koputab kannatamatult uksele kogu avamere tootmisvaldkond eesotsas tuuleparkide ja vesiviljelusega. Uue aja ettevõtted vajavad meie seniseid tugevusi uues võtmes ja me kavatseme seda pakkuda – ujuvaluste hüdrodünaamika ja avamerel kasutatavate konstruktsioonilahenduste arendamine, nutikas disain ja digiteerimine meretehnoloogia juhtimisel, merekeskkonna mõju tehnilistele rajatistele ning valdkonnaga seotud rohepöörde toetamine on märksõnad, mis suunavad keskuse arengut. Täiesti omaette teemaks kujuneb lähitulevikus meretehnoloogiatega seotud digitaalse arendus- ja mudeldamisvõimekuse arendamine.

Sisuliselt on sihiks keskuse laiendamine nii formaalselt kui ka füüsiliselt. Keskus tuleb koos ruumilahendusega muuta nüüdisaegseks arendusteenuseid ja teadmussiiret pakkuvaks keskkonnaks. Hetkel on käsil laborite täiendamine uute seadmetega.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Kolledži ja kompetentsikeskuse seltskonna pühendumus oma tööle ja siinse erialase teadmuse kõrge kvaliteet.

Laeb infot...