Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli mikrokraadikavade vastuvõtt 2022. aasta sügisel tõi mitu toredat üllatust, näiteks et materjalide taaskasutamise ja tööstusökoloogiaga seotud õppekavad ning kestlikkuse ja ringmajandusega seotud kavad osutusid populaarseteks. 

Nele Nutt, Tartu kolledž ja Hanno Tomberg, Avatud ülikool | Foto: Jane Raamets

Alates 2022. aasta sügisest saab mikrokraadikavadel õppida ka Tartu kolledžis ning inseneriteaduskonnas oli just Tartu kolledži tööstusökoloogiaga seotud kavade vastu kõige suurem huvi. Kokku läbisid kahe mikrokraadi – „Materjalide taaskasutamine ja ökodisain“ ning „Olelusring, tööstusökoloogia ja tööstuslikud ökosüsteemid“ – kavade täiendusõppurid sügissemestril 24 EAP mahus õppeaineid.

Kolledži õppejõudude jaoks oli see esmakordne kogemus ja seetõttu oli nii õppurite kui ka õppejõudude tagasiside äärmiselt oluline, sest selle baasilt saab olemasolevaid tasemeõppekavasid arendada ja välja töötada ka uusi mikrokraadikavasid. Tuletame meelde, et Tallinna Tehnikaülikoolis koosnevad kõik mikrokraadikavad tasemeõppeainetest ja neid läbitakse koos üliõpilastega.

Esmalt on hea meel selle üle, et kõik mikrokraadikaval alustanud õppurid jõudsid sügissemestril positiivsete tulemustega lõpuni. Kui võrrelda tudengite ja mikrokraadikavadel õppinud täiendusõppijate hindeid, siis täiskasvanud õppijate tulemused olid sama head või paremad kui tudengitel. Näiteks tööstusökoloogia aluste kursusel oli üliõpilaste keskmine eksamihinne 3,6, mikrokraadikavade õppuritel 4,5. Materjalide taaskasutuse tehnoloogiate kursuse keskmine lõpptulemus oli nii täiendusõppuritel kui ka üliõpilastel ülikõrge 5,0.

Tööstusökoloogia õppekava juhi Jane Raametsa sõnul olid mikrokraadikavade väljatöötamisel aluseks tööstusökoloogia õppekava ained, mis liideti mikrokraadideks nii, et tekiks üks tervik. „Materjalide taaskasutamise ja disaini“ mikrokraadi õppekava sisuks oli materjalid ja nendest tekkivad jäätmed, nende taaskasutamine kuni ökodisainini, „Olelusringi“ mikrokraadikava keskendus ringmajanduse, tööstuslike ökosüsteemide ja olelusringipõhise lähenemise käsitlemisele.

Raamets lisas, et mikrokraadikavadel õppijad said lisaks õpingutele hästi hakkama ka ülejäänud ülikooli elukorraldusega ning õppekava juhina ei olnud temal mikrokraadi õppurite probleemidega vaja tegeleda – probleeme lihtsalt polnud. Tiit Lepasaar, kes sügissemestril õpetas mõlema mikrokraadikava üliõpilasi, tõdes samuti, et õppurid said hästi hakkama ja ta ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks täiendusõppijaid ka edaspidi tudengitega koos samades loengutes õpetada. Sama leiab üks artikli autoritest, kes samuti õpetas mõlemal mikrokraadikaval. Tudengitega rääkides selgus, et mikrokraadiõppurid, kellest mitmel oli palju praktilise töö kogemusi, jagasid neid nii seminarides kui ka loengutes ja see oli üliõpilastele rikastav.

Tööstusökoloogia tudengid Tartu kolledžis.
Tööstusökoloogia tudengid Tartu kolledžis.

Õppetöö osas tuleb siiski kõik kursused põhjalikult läbi mõelda, sest üliõpilaste loengud toimuvad terve päeva jooksul, kuid mikrokraadiõppurid osalevad vaid osadel kursustel. Tunniplaani koostamisel tuli arvestada, et mikrokraadikavades sisalduvad kursused oleksid tunniplaanis üksteise järel, kuna seal osales õppureid mitmest Eesti linnast.

Me ei osanud ette näha, et mikrokraadikavad osutuvad nii populaarseks ning kursusel osalevate õppurite arv tõuseb sedavõrd suureks, et praktikumide gruppe on vaja juurde teha. Kuna praegu koostatakse õppekava tunniplaan enne mikrokraadikavade konkursside toimumist, peame olema valmis tunniplaani operatiivseks muutmiseks.

TalTechi 2022. aasta sügisel alustanud 31 mikrokraadikavast oli kõige populaarsem „Programmeerimine I“, millele 2023. aasta kevadsemestriks loodi ka ettevalmistav kursus, et õppurid oleksid paremini valmis ülikoolis toimuvaks õppetööks. Sellele järgnes kolm majandusteaduskonna mikrokraadikava – „Äriprotsessid digiühiskonnas“, „Teenusedisain“ ning „Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris“. Majandusteaduskonnal on aidanud õppurite leidmisele kaasa väga aktiivne turunduskampaania sotsiaalmeedia ja muude kanalite vahendusel.

Tartu kolledži õppekavade populaarsus võiks innustada ka teisi kolledžeid rohkem katsetama ja kokku panema just neid mikrokraadikavasid, mille vastu on suurem huvi nii kohalikel õppuritel kui ka kaugemalt tulnutel.

Laeb infot...