Tallinna Tehnikaülikool

18. jaanuaril 2017 jõustuvad uued nõuded väikelaevaedele, jettidele ning nende mootoritele ja komponentidele seoses uue direktiivi 2013/53/EU jõustumisega.

Sellega saab läbi aastane üleminekuaeg, mis algas 18. jaanuaril 2016 ja mil kehtisid nn vana direktiivi 94/25/EC kui ka uue direktiivi 2013/53/EU alusel CE sertifitseeritud väikelaevad, jetid ning nende mootorid ja kompnoendid.

See mõjutab kõiki väikelaevaehitajad, sest alates 18.01.2017 ei tohi turul esmakordselt kättesaadavaks teha (müüa, importida, k.a eraisik importida) TOOTEID (iga üksikut paati), mis ei ole uue direktiiviga vastavuses sõltumata sellest, mis aastal on see paat disainitud. Näiteks ka 2015. aastal disainitud paat peab vastama uue direktiivi nõuetele, et seda 2017 saaks esmakordselt arvele võtta.

Ka paadid, mis eksporditakse väljapoole Euroopa Liitu, on mõistlik viia vastavusse uue direktiiviga, sest vastasel juhul tuleb neil läbida ehitusjärgne hindamine, kui nad järelturult Euroopasse tagasi peaks jõudma.

Laeb infot...