Tallinna Tehnikaülikool

Uued töötajad kompetentsikeskuses:

Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse meeskonnas alustas mehhatroonikainsenerina tööd Dhanushka Chamara Liyanage. Dhanushka on pärit Sri Lankalt, kus ta omandas 2008. aastal bakalaureusekraadi masinaehitustehnoloogia erialal, pärast seda töötas kaks aastat edasi kodumaal ning siis suundus neljaks aastaks Singapuri. 2014. aastal jõudis ta Eestisse, kus alustas õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonika erialal ning 2016. aastal kaitses magistritöö teemal „Laevamudelite katsebasseini juhtimissüsteemi väljatöötamine“ ning lõpetas cum laude. Nagu magistritöö pealkiri ka reedab – Dhanushka on SCC mudelkatsebasseini automaatikasüsteemi looja. 2017. aastal alustas õpinguid doktorantuuris, kus ta spetsialiseerus hüperspektraal-pilditehnikale. 2021. aastal kaitses ta doktoritöö teemal „Hüperspektraal-pilditehnika maastiku nutikaks tajumiseks“. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses on tema roll tegeleda autonoomsete laevade ning mudelkatsebasseini infrastruktuuri arendamisega.

Katsebasseini arendamisel osaleb ka spetsialist Hans Korman, kes on TalTech Kuressaare kolledži tudeng meretehnika ja väikelaevaehituse erialal. Töö annab talle võimaluse sooritada praktika ning sisendi lõputööks.

Meretehnika ja väikelaevaehituse eriala hakkab vedama Kuressaare kolledžiga liitunud Saaremaa päritolu Mihhail Afanasjev. 2017. aastal lõpetas Saaremaa päritolu Mihhail Kuressaare kolledžis selle sama eriala. Peale kooli töötas ta mõned aastad tööstuses, kus tegeles oma eriala – laevaehitusega. 2020. aastal suundus Mihhail Taani ja Norra Kuningriikidesse magistrantuuri mereinseneeria erialale: 2020-2021 õppeaastal õppis Taanis ning 2021-2022 õppeaastal Norras. Ta kaitses magistritöö teemal „Triivjää avaldatud jõud ujuvale tuulegeneraatorile“. 2022. aastal naasis Mihhail Saaremaale, et õpetada tudengeid Kuressaares. Kolledžis asus ta tööle lektori ja programmijuhina endale juba tuttavaks saanud meretehnika ja väikelaevaehituse alal.

Teadmussiirde koordinaatorina alustas tööd Age Teär. Tema põhilised vastutusalad on uudiskirja valmimine, meretööstuse raporti koostamine ning projektide raames vajalike koolituste korraldamine.

Laeb infot...