Tallinna Tehnikaülikool

Danel Tüür on Eesti Mereakadeemia merehariduskeskuse juhataja alates 16. augustist.

Danel Tüür

Palun tutvusta ennast.

Olen sündinud ja kasvanud mere ääres ja merendusega olen seotud olnud kogu elu. On palju voorusi, mis inimest kaunistavad, näiteks heatahtlikkus ja püüdlikkus, kuid kõikide nende oluliste omaduste kõrval pean oluliseks missioonitunnet. Ma ei vali sirgeid ja sillutatud olemasolevaid teid, kui on võimalik ennast ületada ning luua midagi uut. 

Milliseid kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Lisaks meremehe elule on mul pikk kogemus avalikus sektoris sisejulgeoleku valdkonnas. Merendusega põimunud teemade kõrval arendasin teenuseid, rahvusvahelises koostöös juhtisin projekte ning viisin läbi suuri õppusi. See periood minu karjääris ei olnud lihtne, kuid õppisin palju ja olen selle võimaluse eest väga tänulik. Teadmiste ja kogemuste kõrval olen alati hinnanud inimlikkust. Inimeseks olemist on tarvis enda jaoks aeg-ajalt lahti mõtestada ja keeruliste olukordade ajal meeles pidada. Olen oma tööelus kogenud palju muudatusi ja seepärast pean oluliseks muutuste oskuslikku juhtimist. Kommunikatsiooni ja head läbisaamist ei tasu alahinnata. Kvaliteedijuhtimises on üks hea ütlemine: kvaliteedi eest organisatsioonis vastutavad kõik töötajad ja kõik peavad olema valmis vajalikke samme tegema. Alati tuleb olla avatud ja rääkida tõde, isegi kui see põhjustab ebameeldiva olukorra. On väga oluline vaadata inimestele silma ja osata neid ära kuulata. Proovin olla selline juht, keda ma iseendale juhiks tahaksin.

Mida tahad merehariduskeskuse juhatajana korda saata?

Tahan kaasa aidata mereakadeemia strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Me võime saada tugevaks kompetentsikeskuseks, kust tulevad merenduse tippspetsialistid, kui me selle eesmärgi nimel kõik ühiselt pingutame. Sihtide kõrval tahan hea seista selle nimel, et meie töötajad tunneksid ennast organisatsioonis hästi – meil peavad olema eeldused oma püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Pean tunnistama, et üllatuse momenti ei ole esimesel paaril kuul olnud. Minu eelnev töö on olnud küllalt pinget pakkuv, ehk seetõttu ei üllatu ma nii kergesti.

Laeb infot...