Tallinna Tehnikaülikool

Kadri Kallaste on alates 1. maist ülikooli muuseumi juhataja.

Tutvusta ennast, palun.

Hariduse omandasin Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja konserveerimise ning sisearhitektuuri erialadel, täiendanud ja töötanud olen museoloogia ning pärandi rindel mitmel pool Euroopas. Haritlaste ja ettevõtjate perekonnast tulnuna olen ilmselt ka ise segu akadeemikust ja ettevõtjast. Olen alati olnud avatud uute teemadega tutvumisele ning usun, et head asjad sünnivad koostöös. 

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Minu haridus toetab kogude korrastamist ja haldamist, kogemus Saksa Tapeedimuuseumis andis teadmised kureerimisest ja muuseumidevahelistest rahvusvahelistest suhetest, kogemus kultuurivaldkonna ettevõtluses on õpetanud erinevatele probleemidele lahenduste leidmist. Pean oluliseks ka häid sotsiaalseid ja organisatoorseid oskuseid. Vastselt omandatud sisearhitektuuri eriala aitab mul mõista, milliste vahendite ja võtetega saab luua atraktiivseid näitusekeskkondi. 

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

TalTechi muuseumi üks oluline roll on anda kontsentreeritud pilt sellest, millega ülikoolis tegeletakse, see on kui üks ülikooli visiitkaarte, millega end laiemale vaatajaskonnale tutvustada.

Muuseumi juhatajana on mulle oluline, et tegeleksime oma füüsilise kogu korrastamise ja täiendamisega, samas peame rohkem tähelepanu pöörama inimfaktori olulisusele selles majas. Ka aastatepikkuse tööga kujunenud teadmised ja tehnilised lahendused on pärand ning selle kogumine on keerulisem kui objektidega tegelemine. Meil tuleb leida viis, kuidas seda efemeersemat liiki informatsiooni koguda ja talletada.

Lähtudes praegusest olukorrast maailmas ja ka muuseumiruumide väiksusest peame enda tutvustamiseks rohkem panustama virtuaal- ja rändnäitustesse.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

TalTechi meeskonna operatiivsus, sõbralikkus ja initsiatiivikus. See on minu senise töö väga meeldivaks ja ettevõtmised ladusaks teinud.

Kadri Kallaste

Laeb infot...