Tallinna Tehnikaülikool

Külle Tärnov on alates 24. augustist Targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht.

Tutvusta ennast, palun.

Olen tegus, ettevõtlik inimene, kes lähtub oma tegemistes alati suurest pildist ja ühiselt seatud eesmärkidest. Minu käes valmib kõik kiirelt ning efektiivselt. Väljakutsetes näen alati võimalusi ja uute initsiatiivide käimalükkamine paneb mul silma särama. Innustun teiste ideedest, aga pakun ka ise välja uusi lahendusi ja metoodikaid. Olulisimad väärtused minu jaoks on avatus, positiivsus ja südikus. 

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Üle kümne aasta olen töötanud tehnoloogiaettevõtetega teaduspargis Tehnopol, töötasin tihedalt ka start-up-ettevõtetega ning vajaduspõhise innovatsiooniprotsessi eestvedamisega. Mul on lai rahvusvaheline võrgustik, eelkõige teadusparkide, tervisetehnoloogiaettevõtete ja -organisatsioonide, investorite ja muude valdkondade tehnoloogiaettevõtete seas.

Juhtimiskogemus on mul Estonian Business Schooli õppeosakonnast, Tehnopoli äriarendusosakonnast ning IT-ettevõtte EKTACO nõukogust ja juhatusest. Olen kirjutanud ja juhtinud suuri Euroopa Liidu rahastatud projekte. Meeskondade, koostöö ja pideva arenduse eestvedamine ja modereerimine tuleb mul väga hästi välja, panustan hea meelega ka strateegia koostamisse.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Tahan hea seista selle eest, et meie targa linna tippkeskus areneks tugevaks kompetentsikeskuseks ja me arendaksime tihedas koostöös mitme osapoolega välja vajalikke lahendusi, mis päriselt teevad elukeskkonda mugavamaks ja säästlikumaks. Loodan väga, et selle tegevuse tulemusel tekib ka uusi ja vingeid ettevõtteid.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Kõik toimib väga kiiresti. Ma eeldasin, et riigiülikool on suur ja aeglane masinavärk, kus kõik võtab aega nädalaid. Olen positiivselt üllatunud, kui kiiresti toimus lepingu sõlmimine, info saamine, info liigub sujuvalt jne.

Külle Tärnov

Laeb infot...