Tallinna Tehnikaülikool

Maia-Liisa Anton on alates 1. septembrist teadusosakonna juhataja.

Tutvusta ennast, palun.

Olen lapsepõlvest alates olnud maailmaparandaja ja õigluse eest seisja. Geenitehnoloogia õpingute ajal omandatud teaduslikku lähenemist kasutan igapäevases tööelus probleemide lahendamisel. Exceli tabelitega toimetamine on mulle alati meeldinud, kuid endalegi üllatuseks saan hästi hakkama ka Euroopa Liidu õigusaktide lugemisega. Vabal ajal naudin looduses viibimist ja raamatute lugemist. 

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Pea kogu minu tööelu on olnud seotud teaduse ja teaduskorraldusega. Oma elu esimesel töökohal ühe instituudi teadusprojektide haldamise süsteemi üles ehitades õppisin tundma ülikooli kui väga eripärase organisatsiooni toimimist. Kolm aastat Brüsselis Eesti teaduse huvide esindamist andis kogemuse, et ka väga väiksel riigil on võimalik mõjutada Euroopa Liidu otsuseid, kui olla sisukas, konstruktiivne ja koostööaldis. 

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Teadusosakonna põhiline ülesanne on pakkuda teadlasele vajalikku nõu ja toetust uute rahastamisvõimaluste leidmisel ning projektide elluviimisel. Teiseks on vaja paremini koondada ülikooli võimekust olla strateegiline partner nii Eesti kui ka Euroopa teaduspoliitika kujundamisel ning ülikooli pikaajaliste huvide esindamisel. Nii nagu ettevõtted, peab ka ülikool ja teadusosakond tööprotsesse digitaliseerima, et tegutseda tulemuslikumalt ja läbipaistvamalt. Oluline on julgustada teadlasi rohkem üksteisega teadmisi ja kogemusi jagama, et ülikool saaks üheskoos paremaks.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Sain teisel tööpäeval aru, et ainuke võimalus vajaliku intensiivsusega töötades ellujäämiseks on rattaga tööl käimine. See annab igal hommikul ja õhtul 25 minutit aega ümber lülitamiseks ja mõtete puhastamiseks.

Maia-Liisa Anton

Laeb infot...