Tallinna Tehnikaülikool

Mari-Klara Stein on ärikorralduse instituudis juhtimise tenuuriprofessor alates 15. augustist.

Mari-Klara Stein

Palun tutvusta ennast.

Olen loomult teadlane ja maailmaavastaja – meeldib asju põhjalikult uurida ning avastada uusi kohti, inimesi ja kultuure. Aastal 2006, pärast diplomiõpinguid IT Kolledžis, kolisin magistriõpinguteks Saksamaale. Edasi viis elu Ameerikasse (doktoriõpinguteks) ja Taani. Nüüd on väga hea meel tagasi kodus olla, kus naudin perega Nõmme rohelust, Lõuna-Eestis suvitamist ja seenel käimist 

Milliseid kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Olen hetkel nii juhtimise valdkonna professor TalTechis kui ka digitaliseerimise valdkonna kaasprofessor Copenhagen Business Schoolis. Minu teadustöö keskendub põhiliselt digimuutustele töö valdkonnas, sealhulgas uutele töö vormidele, andmestumisele ning automatiseerimisele. Olen osalenud mitmes rahvusvahelises projektis (ka rakenduslikes), mida on rahastanud näiteks Taani Tööstusfond ja Austraalia Teadusagentuur. Olen publitseerinud oma töid rahvusvahelistes tippajakirjades ning olen mitmes ka toimetaja. Samuti tegelen aktiivselt nooremteadlaste mentorlusega. Loodan, et need kogemused ja teadmised mujalt maailmast on abiks ka majandusteaduste alase akadeemilise järelkasvu arendamisel TalTechis.

Mida tahad TalTechis tenuuriprofessorina korda saata?

Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühmaga on meil peatseks eesmärgiks arendada teadustöö kvaliteeti ning samas ka paremini siduda õppe- ja teadustööd. Pikaajaliseks eesmärgiks on arendada TalTech (koostöös teiste Eesti ja rahvusvaheliste ülikoolidega) tipptasemel teadustöö keskuseks digimuutuste ja tuleviku töö teemal. Eesti uuenduslikud digilahendused töötajatele ja ettevõtjatele (e-residentsus, ettevõtluskonto jne) ja õitsev idufirmade ökosüsteem annavad väga hea baasi selleks, et arendada siia ka tulevikutöö teemaline tippteaduskeskus.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

TalTechis on väga efektiivne ja abivalmis tugipersonal. Suur aitäh neile!

Laeb infot...