Tallinna Tehnikaülikool

Andrus Salupere on Loodusteaduskonna dekaan alates 18. veebruarist. 

Tutvusta ennast, palun.

Lõpetasin 1976. aastal Jõgeva keskkooli ja läksin Tartu Ülikooli rakendusmatemaatikat õppima. Õpingute käigus tekkis sügavam huvi mehaanikateaduse vastu. See huvi viis mind teoreetilise mehaanika kateedrisse, kus tegutsesin kuni 1986. aastani. Alates 1986. aasta detsembrist olen töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Küberneetika Instituudis. 2002. aastast olen Tehnikaülikooli professor.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi dekaanikabinetti tood?

2009. aastal valiti mind Küberneetika Instituudi direktoriks. Selle ametiga käis kaasas ülikooli nõukogu (praegune senat) liikmeks olemine ning töö nõukogu teaduskomisjonis ja majanduskomisjonis. Seega olen olnud seotud ülikooli juhtimisega üle kümne aasta. Õpetanud olen tehnikaülikoolis alates 1986. aastast. Lisaks oman töökogemusi mitmetest ekspertkomisjonidest jms.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Oluliselt suurendada tudengite arvu loodusteaduskonnas, suurendada loodusteaduskonna nähtavust, luua sünergiat nii oma teaduskonnas kui läbi teaduskondadevahelise koostöö. Soovin ka, et teaduskonna rahaline seis aasta-aastalt paraneks. Selleks peame töötama koos instituutide direktoritega ühtse meeskonnana.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Põhiline üllatus on olnud ikka see, et midagi üllatavat pole juhtunud.

Andrus Salupere

Laeb infot...