Tallinna Tehnikaülikool

Raul Hanson on 17. veebruarist IT-osakonna juht (kt sügisest).

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Raul Hanson

Tutvusta ennast, palun.

Olen viiendat kuud IT-osakonna juhataja rollis, kuid minu teekond Tallinna Tehnikaülikoolis algas juba 2011. aastal üliõpilasena ja sellest ajast olen olnud ülikooliga seotud. Alates õpingutest Ragnar Nurkse innovatsiooni- ja valitsemise instituudis ja IT Kolledžis ning üliõpilasesinduse juhtimisest kuni rollideni töötajana: olen olnud üldosakonna juhataja asetäitja, SA TTÜ Arengufondi juhataja, andmelao projektijuht, äriarhitekt. Loomult olen järjekindel, teotahteline ja süsteemne. 

Millistest varasematest töö- ja elukogemustest IT-juhi kohal kasu on?

Ilmselt on kõige enam olnud kasu laialdasest kogemusest ülikoolis. See on mul aidanud mõista ülikooli väljakutseid ja vajadusi ning IT-osakonna juhatajana on mul võimalik oma meeskonnaga neid adresseerida.

Mida tahad ülikooli IT-osakonna juhina korda saata?

Soovin jätkata ülikooli digiteerimisega. Infotehnoloogia võimaldab pakkuda mugavamaid ja paremaid teenuseid. Meie ülesanne peitub selles, kuidas suudame ülikooli liikmeskonnaga üheskoos tehnoloogiat kõige paremini rakendada. See tähendab, et IT-juhina tuleb olla eri osapooltele heaks koostööpartneriks.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Kui teemadesse sisse lähed, siis avastad nii positiivsed kui ka negatiivseid üllatusi. Mul värske IT-juhina ei ole läinud teisiti. Aga kõige meeldivam üllatus on olnud teotahteline meeskond, kellega koos saavutada seatud eesmärke.

Laeb infot...