Tallinna Tehnikaülikool

Karin Jõeveer on alates 1. maist Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor.

Karin Jõeveer

Palun tutvusta ennast.

Olen omandanud majanduse doktorikraadi Karli Ülikoolis Prahas. Peale doktoriõpinguid töötasin mitmes Ühendkuningriigi ülikoolis. Alates 2014. aastast olen töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis. Ma olen majandusteadlane, kelle uurimistööd keskenduvad ettevõtte rahanduse ja panganduse teemadele.

Millistest töö- ja elukogemustest ja teadmistest direktori tööpostil kasu on?

Rahvusvaheline töökogemus avardas mu silmaringi ning aitas kaasa eripalgelise suhtlusvõrgustiku tekkele. Usun, et head inimsuhted on edu aluseks. Pean oluliseks hinnata ja väärtustada iga inimest, kes panustab instituudi toimimisse.

Mida tahad instituudi juhina korda saata?

Eesmärgiks on, et Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut annaks parimat majandusanalüüsi ja rahanduse haridust Eestis. Meie vilistlased panustavad nii riigi- kui ka erasektorisse. Iga ettevõte vajab meie instituudis omandatud oskustega inimesi.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Üllatusi siiamaani väga olnud ei ole. Ootasin e-kirjade laviini ja pikki tööpäevi ning seda olen ka saanud.

Laeb infot...