Tallinna Tehnikaülikool

Mihkel Läänelaid on teadusosakonna juhataja alates 20. aprillist.

Mihkel Läänelaid

Palun tutvusta end.

Olen Tallinna Tehnikaülikoolis tööl juba 2009. aastast, praegu on minu peamine ülesanne toetada teadlasi, et nad saaksid keskenduda teadustööle. Olen pigem konservatiivse ellusuhtumisega, kuid tunnen rõõmu asjade käivitamisest. Kohati olen natuke kärsitu ja proovin asju liialt lihtsustada, kuid teadvustan TalTechi suurusest ja akadeemilisest juhtimisstruktuurist tulenevat otsustusprotsesside üldkulu. Olen alati lahendustele orienteeritud, kuid ei taha teha järeleandmisi kvaliteedis.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest uuel positsioonil kasu on?

Biorobootika keskuses sain hea sisevaate uurimisrühmade rõõmudest ja muredest. Töötades väga rahvusvahelises meeskonnas kasvas minu empaatiavõime ning erinevate perspektiivide tajumise ja nendega arvestamise oskus. Teadusprorektori nõunikuna lisandus lai organisatsiooni vaade ning kohalik ja rahvusvaheline teaduspoliitika kontekst.

Mida tahad sellel ametikohal korda saata?

Teadusosakonna juhi tegevuskava toetub arengukavale, rakenduskavale ja prorektori prioriteetidele, milleks on teaduse kvaliteet, akadeemiline järelkasv ja koostöö. Teadusosakond soovib olla veelgi sisulisem ja tihedam koostööpartner teadlastele, doktorantidele ja teistele tugiüksustele. Tahame juhtimisotsusteks vajaliku info teha kättesaadavaks ja hoida seda ajakohasena. Soovime veelgi süsteemsemalt, laiemalt ja sisulisemalt toetada TalTechi liikmete heade ideede realiseerimiseks vahendite otsimist ja leidmist. Kindlasti tahame vähendada bürokraatiat ja dubleerimist, muuhulgas protsesse optimeerides ja digiteerides. Väga oluline on osakonna töö organiseerimine nii, et vältida läbipõlemist ja säilitada kõrge motivatsioon. Pingutame, et TalTechi akadeemilised töötajad saaksid olla Eesti ja Põhjamaade ülikoolide võrdluses teadusosakonna teenustega kõige rahulolevamad!

Üks üllatus seoses uue tööpostiga?

Kuivõrd avatud on inimesed muutustele, kui võtta aega, et muudatuste vajadus läbi arutada.

Laeb infot...