Tallinna Tehnikaülikool

Renno Veinthal on Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor alates 1. septembrist.

Renno Veinthal

Palun tutvusta ennast.

Olen Tallinna Tehnikaülikooliga seotud juba 25 aastat, saanud selle aja jooksul võimaluse töötada oma valdkonna parimate asjatundjatega, õppida neilt ning anda väga erinevates rollides oma panus ülikooli akadeemilisse tegevusse ja juhtimisse. Olen teadlikult püüdnud hoida ja toita oma uudishimu nii elus kui ka eluta asjade, kuid eelkõige inimeste vastu. Alati ei ole õnnestunud õppida teiste vigadest, kuid olen alati püüdnud õppida iseenda vigadest.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest selle instituudi direktorina kasu on?

Rööbiti mehaanikainseneri õpingutega asusin 3. kursusel tööle toonases materjalitehnika instituudis materjalide mehaanilise katsetamise vallas. Sellest ajast saadik olen olnud seotud kulumise nähtuse uurimise ja kulumiskindlate materjalide ja pinnete arendamisega. Vaid mõni aasta peale doktorikraadi kaitsmist aastal 2005 valiti mind komposiitmaterjalide professoriks ja peagi usaldati mulle toonase materjalitehnika instituudi juhtimine. Jõudsin instituudi professori ja instituudi juhina tegutseda seitse aastat, kuni 2015. aastal avanes võimalus teenida oma ülikooli teadusprorektorina. Eeltoodud mitmekülgsed kogemused akadeemilises elus, kuid ka selle aja jooksul loodud sidemed ülikoolis ja väljaspool loovad eeldused instituudi tulemuslikuks juhtimiseks.

Mida tahad sellel töökohal korda saata?

Näen materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi väljakutseid selles, kuidas motiveerida kolleege ja suunata instituudi väga kõrgel akadeemilisel tasemel olevat teadustööd niimoodi, et see leiaks senisest enam väljundeid Eesti ühiskondlike ja majanduslike ülesannete lahendamisel. Sealjuures ei tohi kannatada instituudi teadus- ja arendustegevuslik väljund. Peame oluliselt kasvatama üliõpilaste vastuvõttu ja pingutama, et meie krooniline häda, väljalangevus, väheneks.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Mind on meeldivalt üllatanud üsna mitme kolleegi siiras ja soe toetus minu „uues“ instituudis, südame tegid soojaks head sõnad kolleegidelt endisest „koduinstituudist“ ja mujaltki. Nii mõnigi kolleeg on üllatanud oma mitmekülgsete oskuste ja harrastustega.

Laeb infot...