Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis valmis turbauuringute andmebaas. Andmebaasi koostamise koordinaatoriks oli dotsent Mall Orru, kes on turvast uurinud üle 40 aasta ja andmebaasi koostamine ongi üks osa tema elutööst.

Endla looduskaitseala
Endla looduskaitseala

Turbauuringute andmebaas sisaldab üle 34 000 turba omaduste laboratoorse määrangu (botaaniline koostis, tuhasus, lagunemisaste, pH). Andmebaasis on 560 turbaala uuringutulemused, turbakihi paksus, erinevate turbaliikide levik turbaala piires ja lühikirjeldused. 

Andmebaasi tutvustav seminar algab 16. juunil kell 11.00 raamatukogu II korrusel ruumis nr 215. Microsoft Teamsi vahendusel seminaril osalemise soovist palun anda teada Monika Aarnistele monika.aarniste@taltech.ee.

2753 proovipunkti detailsed andmed on seotud koordinaatsüsteemiga (EH2000) ning tähtsal kohal on ka turbalade tehnilised plaanid, mis on kasutajale esmakordselt tehtud kättesaadavaks digitaalselt. „Eraldi vajab ära märkimist, et turba botaaniline koostis on analüüsitud ja esitatud üksikute taimeliikide kaupa. Esmakordselt on turba andmed esitatud digitaalsel kujul, mis võimaldab kasutajal päringute kaudu saada detailset infot,“ kinnitab Mall Orru.

Orru lisab: „Turbauuringute andmebaas on koostatud põhiliselt Eesti Geoloogiakeskuse turbauuringute andmete põhjal turba uurimisrühma naiste poolt – vahest juhtus ka mõni härrasmees sekka. Suur tänu neile selle eest!“

Nagu Mall Orru ütleb: „Turbarühmas käis ajaarvamine selle järgi, millises maakonnas parasjagu väliuuringuid tehtud. Pikad välipäevad lõppesid pärast õhtusööki ühiste aruteludega selle üle, kelle leitud soo oli kõige ilusam ja sügavam“.  

Andmebaasil on nii praktilist kui ka teaduslikku väärtust – turba kaevandajatele, teadlastele, looduskaitsjatele, üliõpilastele, ülikoolidele ja rahvusvaheliselt. Kogu andmebaas on digitaalselt kergesti kasutatav ja kättesaadav kõigile asjahuvilistele: turvas.geoloogia.info

Turbauuringute andmebaasi koostamist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus. Andmebaas tehti koostöös Maa-Ametiga. Andmebaasi koostasid TalTechi geoloogia instituudist Mall Orru, Monika Aarniste, Olle Hints ja Enar Mustonen. 

Lisainfo
Mall Orru, TalTechi geoloogia instituut, mall.orru@taltech.ee

Laeb infot...