Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Eesti Teadusagentuurile ühekordselt täiendavalt 4 miljonit eurot tegevustoetust, et tasakaalustada kõikumisi grandisüsteemis ja tõsta 2021. aasta uurimistoetuste voorus uuteks grantideks ette nähtud vahendid aastate keskmisele tasemele.

Ühekordse rahasüsti toel kasvab 2021. aasta taotlusvoorus uuteks grantideks mõeldud summa 10,2 miljoni euroni. Lisanduvat 4 miljonit eurot kasutatakse grandisüsteemi tsüklilisuse vähendamiseks. Lisaraha tuleb teadus- ja arendustegevuse vahenditest, mis eraldati 2021. aasta riigieelarvest eesmärgi 1% SKPst täitmiseks.

Kuigi riik on aasta-aastalt suurendanud uurimistoetuste mahtu, on uuteks täispikkadeks grantideks väljaantavad summad olnud aastate lõikes üsna erinevad. Eelmisel, st 2020. aastal oli uute grantide eelarve 12,2 miljonit eurot, 2019. aastal oli see 13,3 miljonit eurot. 2021. ja 2022 aastal on uuteks täispikkadeks grantideks planeeritud vastavalt 6,2 ja 5,7 miljonit eurot.

Loe pikemalt www.etag.ee

Laeb infot...