Tallinna Tehnikaülikool

Lõpusirgel on mehitamata veesõidukite arendamise digitaalse täienduskursuse loomine projekti “Väikelaevaehituse kompetentsikeskus – väliste konstruktsioonielementide mõju analüüs veesõidukite meresõiduomadustele, teadmuse ja teabe siirdamine“ raames.

Täienduskursus koosneb kolmest moodulist: projekteerimise moodul, automaatika moodul ning juht- ja propulsioonimoodul.

Projekteerimise moodul algab sissejuhatava osaga osa laeva põhiosadest ja -mõõtudest. Kirjeldatakse hüdrostaatikat ja hüdrodünaamikat ning selle seost kere kujuga, arvestatakse esialgne mootori võimsus disaini etapis, samuti modelleeritakse eri keretüüpe Rhinoceros 3D tarkvaraga. Orca 3D mooduliga viiakse läbi ujuvuskatse ja stabiilsuse arvutus, arvutatakse glisseeriva mootorpaadi võimsus erinevatel kiirustel. Genereeritakse ja vormistatakse kere teoreetiline joonis ning laevakere imporditakse SolidWorks projekteerimistarkvarasse, modelleeritakse sisemine konstruktsioon. SolidWorks’is õpitakse tundma ka kere pinna ja kehade omavaheliste tööriistade tööpõhimõtteid ja nende kasutamist.

Automaatika moodul tutvustab esmalt digitaalloogika aluseid meretehnikas. Õpitakse tundma digitaalloogika põhilisi teoreetilisi aluseid: kahendarvsüsteem, loogilised tehted ja loogikaelemendid. Esmalt vaadeldakse digitaalloogika teoreetilist poolt ning seejärel tutvutakse loogikaelementide füüsilise teostusega erinevates automaatikatehnoloogiates (releeloogika, pneumaatika) ning kasutusega meretehnikas.

Lahendatakse ülesandeid automaatikasimulaatoris Factory IO. Antakse alusteadmised, mille põhjal on võimalik jätkata õpinguid automaatika valdkonnas. Seejärel võetakse ette elektrotehnika alused meretehnikas, mille tulemusena õpitakse tundma põhilisi elektriahelate komponente, nende tingmärke ning teostama arvutusi lihtsamate alalisvooluahelate jaoks. Omandatud teadmistega saab lahendada kergemaid probleeme laeva elektrisüsteemides.

Järgneb sissejuhatus PLC süsteemidesse meretehnikas, mis annab põgusad teadmised automaatika valdkonnast – mis on programmeeritav kontroller, milleks seda vaja on, kuidas see töötab ning kuidas seda programmeerida. Kursusel õpitakse looma lihtsamaid PLC programme redelloogikas, õpitakse tundma digitaal- ja analoogsignaale. Pakutakse teoreetilisi materjale, kordamisküsimusi ja praktilisi ülesandeid Factory IO keskkonnas. Viimasena tutvutakse PLC süsteemidega edasijõudnutele, mis on mõeldud jätkuna sissejuhatusele PLC süsteemidesse. Vaadeldakse teisi levinud PLC programmeerimiskeeli peale redelloogika, automaatjuhtimise ja andmeside aluseid ning andurite füüsikat lähtudes meretehnika valdkonna eripäradest. Õpet toetavad iseseisvalt lahendatavad ülesanded Codesy’s keskkonnas.

Juht- ja propulsioonimoodul on jaotatud kaheks osaks: laeva propulsioonisüsteemid ja laeva liikumiste juhtsüsteemid. Propulsioonisüsteemide osa annab ülevaate erinevatest kasutatavatest käituritest, nende puudustest ja eelistest ning kasutusvaldkondadest. Liikumiste juhtsüsteemide osa annab ülevaate erinevatest süsteemidest, millega kontrollitakse ja muudetakse veesõidukite liikumist. Eesmärgiks on anda teadmisi, milliste vahenditega on võimalik laevade dünaamikat muuta sõitjate või konkreetsete rakenduste jaoks sobivamaks.

Laeb infot...