Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuses paigaldati uus katseseade, millega saab varasemast täpsemalt testida, kuidas lagunevad materjalid kõrgetel temperatuuridel.  

Katseseadmes saab kasutada toormena põlevkivi kõrval plastjäätmeid, vanu rehve, puitu ja muud biomassi. Pürolüüsiprotsessis kuumutatakse materjale ilma õhu juurdepääsuta ning ühe komponendina saadavat õli kasutatakse peamiselt kütusena, aga ka keemiatööstuses. Materjalide töötlemine uues seadmes võtab aega mõne minuti ning see protsess on lähedane Eesti põlevkivitööstustes kasutuses olevatele tehnoloogiatele. 

„Uue seadmega saame senisest enam keskenduda rakendusuuringutele ning edasi arendada erinevate materjalide termilise töötlemise meetodeid,“ selgitas kompetentsikeskuse labori juhataja Olga Pihl. Ta lisas, et jäätmematerjali taaskasutusse võtmise üks võimalus on selle lagundamine gaasistamise ja utmise teel ning kasutamine uutes toodetes. Koospürolüüsis, kus põlevkivi kõrval või asemel on sisendiks näiteks rehvi- või plastijäätmed, saab täna põlevkivitööstuses kasutuses olevaid tehnoloogiaid rakendada ringmajanduse edendamiseks. „Uus seade on oluliselt sarnasem tahke soojuskandja tehnoloogiale, mida kasutavad kõik Eesti põlevkiviõli tootjad,“ ütles Pihl. 

„Unikaalse seadme kasutamisega tugevneb meie keskuse konkurentsivõime rahvusvahelisel turul nii jäätmete ringlusse võtmise kui erinevate leiukohtade põlevkivi uurimisel,“ selgitas kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk. Pirk märkis, et kompetentsikeskusel on varasemad kogemused ja kasuliku mudeliga kaitstud leiutis plastijäätmete koospürolüüsimiseks, mis on äratanud ka rahvusvahelist huvi. Eesti Energiaga on tehtud koostööd lisaks plastjäätmetele ka vanarehvide termilise töötlemise uuringutes.

Katsestend valmis koostöös ENTEH Engineering AS ja Venemaa Teaduste Akadeemia  Kõrgete Temperatuuride Instituudiga. Seadme valmimist rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusel projektist „Põlevkivi(produktide) väärindamine ja põlevkivi kompetentsikeskuse tegevusvaldkonna laiendamine“. 

Lisainfo: Kalle Pirk, tel 502 4714, kalle.pirk@taltech.ee

Laeb infot...