Tallinna Tehnikaülikool

Vastuvõtt õppekavale „Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine“ algas 2017. aastal ja on toonud täis rühmad nii päeva- kui ka kaugõppes. Peaerialad masinaehitustehnoloogia, energiatehnika ja mäendus on Eesti traditsioonilised tööstusharud, kus võetakse pidevalt kasutusele uusi tehnoloogiaid ning kuhu üha enam vajatakse tänapäevaste tehnikateadmistega spetsialiste.

Veroonika Shirokova, PhD, õppekava programmijuht

Kõik peaerialad on tööturul nõutud üle Eesti – Ida-Virumaa suuremate tööandjate Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi kõrval on veel hulk ettevõtteid, kus üliõpilane saab praktikat sooritada ja kus noori spetsialiste oodatakse pikisilmi. Õpingute jooksul saavad tudengid oma teadmised ja oskused mitte ainult kolledži seinte vahelt, vaid osalevad pidevalt ka õppekäikudel ettevõtetes nii Ida-Virumaal kui ka mujal Eestis. Sissejuhatuseks erialasse külastasid tudengid läinud sügisel nelja ettevõtet: Sektoplasti ja Remeksi Keskust Ida-Virumaal ning BLRT Gruppi ja Hyrlest Tallinnas.

Kõige põnevam oli tudengite jaoks BLRT külastus, kus võis näha, kuidas ehitatakse ja remonditakse laevu ning uurida ettevõtte juhatuse liikmetelt, milliseid uusi tehnoloogiaid seal kasutatakse. Näiteks räägiti ettevõtte kvaliteeditehnikast, sh line production’i ja „6 sigma“ reeglitest, samuti sellest, kuidas fikseerida toodete valmistamisaega, inimressursse jne ettevõtte tootmiskvaliteedi tõstmiseks. Seal võis näha ka Eestis ainulaadset keevitusrobotit, mis võimaldab keevitada detaile peatumata mööda ringjoont. Ettevõttes Hyrles OÜ nägid üliõpilased ABB roboteid, said teada, et ka robotid teevad praaki ja kuidas seda vältida.

Pidevalt tehakse koostööd TalTechi õppelaboritega, kus kolledži tudengid teevad mitmesuguseid praktilisi töid valutehnoloogialaboris, õpivad keevitamist ja 3D-modelleerimist, kasutades 3D-metalliprinterit. 3D-printerilt saadud detailidega tehti ka survekaitseid. Samuti osaletakse erialastel kohtumistel, näiteks võtsid kolledži tudengid osa Eesti Maaülikoolis korraldatud kompuutertomograafia laborit tutvustavast seminarist.

Selliseid õppekäike ja õppimisvõimalusi väljaspool kolledžit on plaanis jätkata ja arendada, sest see tõstab tudengite huvi õppimise vastu ning annab neile täiendavaid teadmisi ja oskusi inseneri elukutse omandamiseks. ■

Ettevõtjad: ootame vilistlasi tööle!

Tiina Drui, Eesti Energia personalidirektor

Digitaliseerivas maailmas väärtustatakse aina enam protsessijuhtimise teadmisi, sest need on kujunenud tehnoloogiavaldkonna aluseks ja lahutamatuks osaks. Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava pakub just Eesti Energiale vajalikke spetsialiseerumisi.

Vilistlaste seast on tööjõuturule jõudmas heade teadmistega spetsialistid, kellest saavad oma ala eksperdid, projektijuhid, tootmisplaneerijad või juhid. Tudengite konkurentsieeliseks on saadav laiapõhjaline ülevaade elektri-, mehhatroonika-, arvutisüsteemide suundadest, mis tagab tervikliku pildi, kuidas valdkonnad ja protsessid on omavahel seotud.

Meil on positiivseid kogemusi, kui masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava õpilane on tulnud praktikale ning hiljem ka tööle jäänud. Õppekava lõpetanud spetsialistid toovad ettevõttesse suure lisaväärtuse ja head töötulemused. Toetame stipendiumitega ka Eesti Energia töötajaid, kes on suundunud koolipinki oma teadmisi laiendama.

Tea Allikmäe, Viru Keemia Grupi personaliosakonna juhataja

Tarkade töökohtade loomine on ettevõtetele möödapääsmatu, sest vähema arvu inimestega tuleb luua väärtust rohkem kui eile. Just masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala lõpetajad, kes suudavad tänased VKG tehased veelgi targemaks luua, on meie juurde oodatud ja saavad oma panuse eest vääriliselt tasustatud.

Laeb infot...