Tallinna Tehnikaülikool

Uuringu "Teaduse tippkeskuste meetme hindamine" eesmärk on tippkeskuste meetme mõju ja tulemuslikkuse hindamine ning selle alusel soovituste tegemine jätkutegevusteks.

Vaatamata tippkeskuste meetme pikaajalisele rakendamisele ei ole ammendavaid andmeid selle kohta, milline on olnud meetme roll Eesti teaduse arendamisel tervikuna, kuidas on meede mõjutanud tippkeskuste uurimisrühmi ja nende jätkusuutlikkust ning Eesti teaduse konkurentsivõimet. Samuti ei ole teada, milline on olnud tippkeskuste meetme mõju Eesti ja Euroopa ühiskonnale ja majandusele, millised uuenduslikud ideed on tippkeskuste meetme abil loodud ning millised ideed on rakenduseni jõudnud või jõudmas.

Uuring aitab nendele küsimustele vastuseid leida ning planeerida meetme jätkutegevusi. Projekti tulemusel soovitakse teada saada, kuivõrd edukalt on tippkeskuste meetmega tugevdatud Eesti teaduse taset ning koostöö- ja konkurentsivõimet ning mida tuleks tulevikus teisiti teha. Uuringu on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning see valmib Balti Uuringute Instituudi projektina, mida juhib Kats Kivistik. Uuring lõppraport valmib 2022 III kvartalis.

Uuringut rahastatakse RITA tegevusest 4 (TAI poliitika seire uuringud). RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Selle kaudu rahastatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

Allikas www.etag.ee

Laeb infot...