Tallinna Tehnikaülikool

Kel veel uusaastalubadus andmata, siis parimaks tõotuseks on kindlasti haridustee jätkamine. Eesti ainus 5G levialas asuv ülikool – Tallinna Tehnikaülikool – ootab uusi tudengeid ning sisse astuda saab juba uusaasta esimestel sekunditel.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) õppeprorektor Hendrik Voll kinnitab, et investeering haridusse on eluaegne, liiatigi on TalTechi vilistlaste palgatase olnud juba aastaid teistest õppeasutustest kõrgem. „Mida kangem on kraad, seda kõrgem on sissetulek. Minu selge soovitus on valida sobiv eriala välja juba täna ning neil, kellel laia matemaatika eksam tegemata, tuleks sellele registreeruda.“ Voll lisab, et just tehnikaülikooli üliõpilastel on Eesti kõige tulevikku vaatavam tehnoloogialinnak, kus levib 5G internet ning sõidab ringi meie enda tudengite loodud isejuhtiv auto: „Oleme loonud oma tudengitele needsamad võimalused, mis on kõige eesrindlikumatel ülikoolidel üle maailma. Ja kavatseme selles osas veel pingutada.“

Kui Eesti ülikoolidesse saab sisseastumisavaldusi esitada tavaliselt alles suvel, siis TalTechi saab seda teha juba nüüd. Varajastele avalduse esitajatele pakub ülikool võimalust tutvuda juba enne õppima asumist õppekava sisu ja tööturu võimalustega ning vältida olukorda, kus liiga hilja avastatakse, et see pole üldse see eriala, mida ootasin või eeldasin.

Jaanuarist saab avaldusi esitada 32 bakalaureuse- ja 41 magistriõppe kavale. Avalduste esitamine toimub läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Need, kes gümnaasiumit veel lõpetanud pole, on tinglikult vastu võetud kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. Kui mingil põhjusel abituriendil laia matemaatika või eesti keele eksam ebaõnnestub, on tal võimalus oma tulemust parandada ülikoolis toimuvatel katsetel. Kutse katsele saavad ka need, kes on sisseastumisavalduse esitanud, kuid kellel on lävend ületamata. Eriti kasulik on aastaringne vastuvõtt nendele, kes on gümnaasiumi lõpetanud varem, sest see annab neile võimaluse teatud erialade puhul oma sisse saamisest teada saada kohe.
 

Tähtsad kuupäevad

1. jaanuar: avalduste esitamine SAISis erialaste vastuvõtukatsetega õppekavadele.
28. jaanuar – 3. veebruar: vastuvõtukatsete esimene periood (registreerimine TalTechi kodulehel).
11. – 24. märts: vastuvõtukatsete teine periood (registreerimine TalTechi kodulehel).
29. aprill – 5. mai: vastuvõtukatsete kolmas periood (registreerimine TalTechi kodulehel).
17. – 25. juuni kell 12.00: registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele (bakalaureuseõppesse kandideerimisel).
25. juuni: konsultatsioonid matemaatika sisseastumiskatsele (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).
26. juuni: matemaatika sisseastumiskatse Tallinnas ja Kohtla-Järvel (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).
27. juuni: eesti keele sisseastumiskatse neile, kellel ei ole sooritatud (või on tulemus alla lävendi) eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksamit (vajalik eelnev registreerimine TalTechi kodulehel).
25. juuni – 4. juuli: avalduste ja dokumentide esitamine TalTechis kohapeal ja sisseastumise infosüsteemis SAIS. 4. juulil sulgub avalduste esitamine kell 12 SAISis ja kohapeal.
6. – 10. juuli: vastuvõtukatsete neljas periood (bakalaureuseõppesse kandideerimisel).
9. – 10. juuli: vastuvõtukatsete neljas periood (magistriõppesse kandideerimisel).
15. juuli: SAISis õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg.
26. august: eelnädal – esimene õppenädal esmakursuslastele.
 
Lisainfo teejuht.taltech.ee

Laeb infot...