Tallinna Tehnikaülikool

Avaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS 6. juulini. Sobiva eriala leiab tehnikaülikooli veebist teejuht.taltech.ee. 

Pea pooled sügisel TalTechis õpinguid alustanud tudengitest kasutasid just varajase sisseastumise võimalust.

„Eestlased on alati olnud hariduseusku ning viimane aasta on näidanud suurepärase hariduse tähtsust igasuguses majandussituatsioonis. Tipptasemel ülikooli lõpetamine võimaldab teha huvitavat tööd ja selle eest ka kõrget palka saada. Seda teavad hästi tehnikaülikooli vilistlased, kes on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide lõpetajate palgatabeli tipus olnud aastaid,“ kinnitas TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumisperioodi lõpuni 6. juulil kell 12.00. Näiteks saab riigieksami tulemuste teadasaamisel muuta erialavalikut.

Varajane sisseastumine tähendab olla huvipakkuva õppekava ja valdkonna infoväljas ning saada kutseid ülikooli erinevatele üritustele.

Kuna tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud.

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja saavad oma õppimaasumise ka kinnitada. Need sisseastujad, kes gümnaasiumit avalduse esitamise hetkel veel lõpetanud pole, on tingimuslikult kandideerivad kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni.

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele saab registreeruda sel aastal juba sisseastumisavaldust esitades.

Avalduse saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS. TalTechi õppeprogrammidega tutvu teejuht.taltech.ee.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ning merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Laeb infot...