Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli saab sisse astuda kuni 6. juulini rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, inseneri- ja magistriõppe erialadele sisseastumise infosüsteemis sais.ee

TalTechi uute tudengite vastuvõtt algab 1. jaanuaril

Kokku on valikus 33 esimese ning 39 teise astme eriala, uuteks õppekavadeks on rohelised energiatehnoloogiad magistriõppes ning toidu- ja biotehnoloogia bakalaureusetasemel, lähem info teejuht.taltech.ee

TalTechis on saanud traditsiooniks alustada uute tudengite vastuvõttu juba aasta alguses, et sisseastuja saaks olla huvipakkuva õppekava ja valdkonna infoväljas ning saada kutseid ülikooli erinevatele üritustele.

Selle aasta sisseastumise teeb eriliseks kaks uut eestikeelset õppekava, millest üks on rohelised energiatehnoloogiad. TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll rõhutas: „TalTech võtab väga tõsiselt praegust energiakriisi ning rohepööret ja noorte suuremat keskkonnateadlikkust. Just seepärast on avatud vastuvõtt erialale, mille eesmärk on koolitada spetsialiste toetamaks Eesti ning Euroopa tehnoloogilist rohepööret energeetikas.“

Magistrikava tugevusteks on materjaliteadus ja -tehnoloogiad fookusega päikese-, tuule- ning vesinikutehnoloogiatel. TalTechi inseneriteaduskonna professor Maarja Grossberg paneb sisseastujatele südamele, et seoses roheleppega on juba praegu kasvanud mitmekordseks selle ala ettevõtete osakaal Eestis ja koos sellega suurenenud vajadus spetsialistide – materjalitehnoloogide, elektriinseneride, tehnoloogia arendusinseneride ja tootearendajate – järele. „Meie õppekava on Eestis ainulaadne,“ kinnitab Grossberg.

Teiseks uueks õppekavaks on loodusteaduskonna bakalaureuseeriala toidu-ja biotehnoloogia, mis keskendub kolmele üksteisega tihedalt seotud valdkonnale: toidu tehnoloogiale, biotehnoloogiale ja toitumisele. Õppekava programmijuhi Katrin Laose sõnul õpitakse, millest koosneb meie igapäevane toit, kuidas seda töödeldakse ja mis toimub söödud toiduga meie organismis. Ta lisab: „Kõige selle juures on vajalikud seostatud põhiteadmised keemias, füüsikas, mikrobioloogias ja inseneerias.“

Lisaks kahele uuele õppekavale on muutunud ka nõue eesti keele teise keelena riigieksami osas: eestikeelsetel õppekavadele kandideerimiseks peab eesti keele teise keelena riigieksami tulemus olema vähemalt 60 punkti. 

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumise lõpuni. Näiteks saab riigieksami tulemuste teadasaamisel muuta erialavalikut. 

Kuna tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on ka ülikooli vastu võetud. 

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja saavad oma õppimaasumise ka kinnitada. Need sisseastujad, kes gümnaasiumit veel lõpetanud ei ole, on tingimuslikult kandideerivad kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. 

Sisseastujad, kellel on matemaatika või eesti keele riigieksam tegemata või kes soovivad oma eksamitulemust parandada, saavad TalTechi sisseastumiskatsel seda teha. Neile registreerimine on juba praegu avatud. 

Laeb infot...