Tallinna Tehnikaülikool

Hoolimata lühikesest kestusest, võivad slämmivad lainelöögid kahjustada laeva konstruktsioone, mõjutada aluse jõudlust ja raskendada pardal teeniva meeskonna tööd. Lisaks põhjustab laevakonstruktsiooni dünaamiline reaktsioon vibratsioone ja materjali väsimust. Seetõttu peab merekonstruktsioonide disainis ja käitamisel suutma hinnata lainekoormusi ja neist tekkivat konstruktsioonide vastet ja deformatsioone.

Doktorant Saeed Hosseinzadeh spetsialiseerub hüdrodünaamika arvutuslikule ja katselisele uurimisele. Tema töö puudutab laia hulka merendusinseneeria probleeme ja keskendub laevakonstruktsioonidele. Saeed uurib vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju, arvutuslikku ja katselist vedelikudünaamikat, laevade hüdrodünaamikat, hüdroelastset slämmingut ja merekonstruktsioonide vastupidavuse hindamist. TalTechi konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühma liige. Saeedi juhendaja on vanemteadur Kristjan Tabri.

Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju (VKV; fluid-structure interaction, FSI)

Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju on multifüüsikaline süntees vedelikudünaamikat kirjeldavatest seadustest ja konstruktsioonimehaanikast. VKV kirjeldab deformeeritava või liigutatava konstruktsiooni ja seda ümbritseva või selle sees oleva stabiilse või võnkuva vedeliku vastasmõju. Üks merenduse vaates oluline lähenemine vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõjule on ennustada hüdrodünaamilisi koormusi, sh laevakere talastiku painet, ja sekundaarseid koormusi nagu slämming, vibratsioon ja õõtsumine. Hüdroelastsus on aeroelastsuse vaste merenduses, konstruktsioonile avalduv vedeliku rõhk mõjutab konstruktsiooni dünaamilist olekut ja vastupidi, konstruktsiooni liikumine ja moondumine mõjutavad seda ümbritsevat rõhuvälja.

Uurimaks vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju lainelöökide ajal, koostas Saeed Hosseinzadeh vabalangemiskatsete seeria kasutades laevasektsiooni matkivat 1,5-meetrist elastset alumiiniumkiilu ja SCC mudelkatsebasseini. Harilikel basseinikatsetel laevamudelit läbi lainete vedades selliseid suuri löökkoormusi tekitada ei saa.

Kiilu vabalangemiskatsete läbiviimiseks kasutatakse spetsiaalset rakist. Paar juhtrööpaid aitab alumiiniumkiilul vertikaalselt vette langeda ning võimaldab muuta langemiskõrgust ja kiilsusnurka. Katsete käigus muudetakse ka kiilu massi. Langemise ajal mõõdetakse mitmesuguste sensoritega vertikaalkiirendust ning rõhku kiilu aluspinnal ja läbipainet. Kiilu parem pool, mis on mõeldud paindejäikuse analüüsimiseks, erineb vasakust poolest, kuhu on paigaldatud jäigastatud plaadid.

Vabalangemiskatse kiil

Pikkus

1500 mm

Laius

940 mm

Sügavus

450 mm

Põhjaplaadi paksus

4 mm

Otsaplaadi paksus

10 mm

Materjal

Al 5083-H111

  • Uurida löökkoormusi ja rõhke kolmemõõtmelisel laevasektsioonil, keskendudes hüdroelastsuse mõjudele;

  • võrrelda jäika keha ja elastset laevasektsiooni sümmeetriliselt ja asümmeetriliselt;

  • kirjeldada sobiv meetod lainekoormuste tekitatud konstruktsioonideformatsioonide uurimiseks.

Vertikaalkiiruse uurimine kiilu vabalangemiskatsetel näitab, et hüdroelastsuse mõju oleneb löögikiirusest ja suuremate langemiskõrguste juures on hüdroelastne mõju märkimisväärne. Kiirendus on suurem väiksemate kiilsusnurkade korral. Ka põhjaplaadi läbipaine sõltub ootuspäraselt kiilsusnurgast. Hüdroelastsusega tuleb projekteerimisel arvestada eriti juhul, kui nurk vaba pinna ja elastse kiilu vahel on väike.

  • PRG83 “Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste ja käitumise hindamiseks. (1.01.2018−31.12.2022)”, Kristjan Tabri, Tallinna Tehnikaülikool.

  • Rahastaja: Eesti Teadusagentuur

Laeb infot...