Tallinna Tehnikaülikool

Vabariigi Valitsus kinnitas neljapäeval, 19. detsembril viieks aastaks Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu koosseisu. Nõukogu liikmetena jätkavad Ardo Kamratov, Robert Kitt, Gunnar Okk, Mart Saarma ja Andres Öpik. Uued liikmed on Heiti Hääl, Tõnis Kanger, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv ja Maive Rute.

Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest.

Ülikooli nõukogu koosseisus on 11 liiget. Viis liiget nimetab ülikooli senat, ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia ning viis liiget haridus- ja teadusminister, lähtudes sellest, et enamik tema nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et nõukogu koosseisust enamiku moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad.

Eelmise nõukogu volitused lõppevad 20. jaanuaril 2020. Uue nõukogu volitused algavad 21. jaanuaril 2020. 

Laeb infot...